Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Wybór kategorii

Grudzień 2019 - ⇅

Roboty drogowe. Skropienie emulsją podbudowy bitumicznej. Km 7+200
Roboty drogowe. Rozbiórka istniejącej podbudowy. Km 7+500
Roboty drogowe. Układanie podbudowy bitumicznej. Km 6+700
Roboty drogowe. Zagęszczanie podbudowy bitumicznej. Km 6+800
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - Przed budową - ⇅