Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Wybór kategorii

Wrzesień 2020 - ⇅

Roboty drogowe. Deskowanie ścian muru oporowego. Km 13+200
Roboty drogowe. Stabilizacja podłoża gruntowego. Km 13+000
Roboty drogowe. Układanie dolnej podbudowy bitumicznej. Km 15+250
Roboty mostowe. Rozbiórka mostu. Km 8+218
Roboty mostowe. Układanie betonu podkładowego. Km 8+350
Roboty mostowe. Wykop pod przepust. Km 8+350
Roboty drogowe. Km 8+550
Roboty drogowe. Układanie podbudowy pomocniczej z kruszywa. Km 8+550
Roboty drogowe. Układanie podbudowy pomocniczej z kruszywa. Km 8+600
Roboty mostowe. Budowa przepustu tymczasowego. Km 8+218
Roboty drogowe. Rozbiórka istniejącej podbudowy. Km 12+900
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - Przed budową - ⇅