Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Wybór kategorii

Listopad 2019 - ⇅

Roboty drogowe. Prace ziemne
Km 2+500
Roboty branżowe Km 5+850
Roboty drogowe. Układanie krawężników Km 6+200
Roboty drogowe Km 6+700
Roboty drogowe. Stabilizacja gruntu rodzimego Km 6+800
Roboty drogowe. Układanie betonu asfaltowego. Km 6+000
Roboty drogowe. Skropienie kruszywa emulsją asfaltową. Km 6+200
Roboty drogowe. Stabilizacja podłoża gruntowego. Km 7+100
Roboty drogowe. Rozbiórka istniejącej nawierzchni. Km 2+500
Roboty branżowe. Układanie sieci gazowej. Km 6+150
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - Przed budową - ⇅