Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Wybór kategorii

Lipiec 2020 - ⇅

Roboty drogowe. Układanie górnej warstyw podbudowy bitumicznej. Km 7+900
Roboty drogowe. Wykonywanie ciągu pieszo-rowerowego. Km 9+850
Roboty drogowe. Układanie dolnej warstyw podbudowy bitumicznej. Km 8+050
Roboty drogowe. Układanie podbudowy z kruszywa. Km 8+100
Roboty mostowe. Wykop pod przepust Z5. Km 13+546
Roboty drogowe. Układanie podbudowy bitumicznej. Km 7+720
Roboty drogowe. Układanie podbudowy bitumicznej. Km 7+730
Roboty drogowe. Km 7+850
Roboty drogowe. Wykonywanie podbudowy ciągu pieszo-rowerowego. Km 14+050
Roboty drogowe. Stabilizacja podłoża gruntowego. Km 15+100
Roboty mostowe. Betonowanie podkładu pod fundament. Km 15+280
Roboty drogowe. Wykonywanie rowu odwadniającego. Km 7+750
Roboty drogowe. Rozbiórka istniejącej podbudowy. Km 8+800
Roboty mostowe. Betonowanie fundamentu przepustu. Km 13+970
Roboty drogowe. Wykonywanie dolnej podbudowy z kruszywa. Km 3+900
Roboty drogowe. Betonowanie pierścienia ronda. Km 7+700
Roboty drogowe. Wykonywanie dolnej podbudowy z kruszywa. Km 9+100
Roboty drogowe. Korytowanie podłoża gruntowego. Km 9+140
Roboty drogowe. Rozbiórka istniejącej podbudowy. Km 15+300
Roboty drogowe. Korytowanie podłoża. Km 3+950
Roboty drogowe. Badania nośności podbudowy. Km 4+000
Roboty drogowe. Profilowanie podłoża gruntowego. Km 4+050
Roboty drogowe. Rozbiórka istniejącej podbudowy. Km 13+300
Roboty mostowe. Betonowanie płyt przejściowych. Km 13+887
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - Przed budową - ⇅