Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Wybór kategorii

Luty 2020 - ⇅

Roboty drogowe. Km 6+150
Roboty drogowe. Budowa nasypu. Km 3+400
Roboty drogowe. Rozbiórka istniejącej podbudowy. Km 3+500
Roboty drogowe. Rozbiórka istniejącej podbudowy. Km 5+300
Roboty branżowe. Km 10+200
Roboty branżowe. Km 10+200
Roboty drogowe. Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni. Km 9+650
Roboty drogowe. Usuwanie karpin. Km 9+500
Roboty drogowe. Wykonywanie podbudowy pomocniczej z kruszywa. Km 9+200
Roboty drogowe. Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni. Km 3+300
Roboty drogowe. Układanie kostki betonowej. Km 2+550
Roboty drogowe. Prace przu przepuście drogowym. Km 5+104
Roboty drogowe. Prace przu przepuście drogowym. Km 9+195
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - Przed budową - ⇅