Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Aktualności

2020 - ⇅

> Stan zaawansowania robót na dzień – 17.12.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z betonu na zatoce autobusowej w km 10+820 strona prawa,
 2. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z betonu na zatoce autobusowej w km 12+620 strona prawa,
 3. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego w km: -9+800 strona prawa, 10+300 strona lewa,
 4. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+700 strona lewa,
  - od km 12+350 do km 12+450 strona lewa,
 5. Montaż krawężnika na odcinkach:
  - od km 10+800-10+900,
 6. Szalowanie i zbrojenie kap chodnikowych na moście w km 8+218,
 7. Betonowanie kap chodnikowych na moście w km 8+218,
 8. Montaż słupów oraz wykonywanie głowic pali ekranów akustycznych,
 9. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 8+170 do km 8+410,
 10. Wykonywanie humusowania skarp i powierzchni płaskich na odcinkach:
  - od km 4+100 do km 4+300,
  - od km 12+000 do km 12+400.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 03.12.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z betonu na zatoce autobusowej w km 12+620 strona prawa
 2. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 11+950 do km 12+000 strona lewa
  - od km 11+950 do km 12+200 strona prawa
  - od km 12+200 do km 12+400 strona lewa
 3. Montaż krawężnika na odcinkach
  - od km 12+550 do km 12+900
 4. Montaż krawężnika granitowego na moście w km 8+218
 5. Szalowanie i zbrojenie kap chodnikowych na moście w km 8+218
 6. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa pod nawierzchnią bitumiczną na odcinku od km 8+240 do km 8+400
 7. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 8+240 do km 8+400 strona prawa
 8. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinku od km 8+240 do km 8+400
 9. Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 11+600 do km 11+900 strona lewa
 10. Wykonywanie humusowania skarp i powierzchni płaskich na odcinkach:
  - od km 3+400 do km 4+100
  - od km 15+000 do km 15+345.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 26.11.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 3+700
  - od km 10+000 do km 10+060
  - od km 11+950 do km 12+050
 2. Montaż krawężnika na odcinkach
  - od km 10+000 do km 10+050 strona lewa
  - od km 12+600 do km 12+900
 3. Wykonywanie muru oporowego z gruntu zbrojonego przy moście w km 8+218
 4. Wykonywanie zasypki muru oporowego w km 13+200
 5. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa pod nawierzchnią bitumiczną na odcinku od km 8+150 do km 8+400
 6. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 8+150 do km 8+400
 7. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinku od km 8+150 do km 8+400
 8. Montaż ścieku trójkątnego na odcinku od km 12+850 do km 13+080 strona prawa
 9. Wykonywanie pali ekranów akustycznych
 10. Wykonywanie warstwy wiążącej na odcinkach:
  - od km 9+200 do km 10+360
  - od km 15+000 do km 15+345

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 12.11.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego.
 2. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z betonu na zatokach autobusowych
 3. Montaż krawężnika na odcinkach
  - od km 13+600 do km 14+000 strona lewa (uciąglenia)
 4. Wykonywanie muru oporowego z gruntu zbrojonego przy moście w km 8+218
 5. Montaż ścieku trójkątnego, km 10+050-10+300 strona prawa
 6. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa pod nawierzchnią bitumiczną na odcinku od km 12+600 do km 12+900 strona lewa
 7. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 12+600-12+900 strona lewa
 8. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinku od km 12+600 do km 12+900 strona lewa
 9. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinku od km 12+600 do km 12+900 strona lewa
 10. Wykonywanie warstwy wiążącej na odcinku od km 3+500 do km 4+300
 11. Wykonywanie podbudowy z kruszywa na odcinku od km 12+200 do km 12+550
 12. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 12+200 do km 12+550.
 13. Wykonywanie betonowanie wylotu WL9 i WL10

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 6.11.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego.
 2. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z betonu na zatokach autobusowych
 3. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 3+700
  - od km 9+750 do km 9+850 strona prawa
 4. Montaż krawężnika na odcinkach
  - od km 9+750 do km 9+840 strona prawa
  - od km 12+900 do km 13+100 strona lewa
  - od km 12+400 do km 12+550 (odcinek nowej niwelety)
 5. Wykonywanie muru oporowego z gruntu zbrojonego przy moście w km 8+218
 6. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa pod nawierzchnią bitumiczną na odcinku od km 12+600 do km 12+900 strona prawa
 7. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 12+600-12+900 strona prawa
 8. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinku od km 12+600 do km 12+900 strona prawa
 9. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinku od km 12+600 do km 12+900 strona prawa

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 29.10.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego
 2. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z betonu na zatokach autobusowych
 3. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 10+750 do km 10+800
 4. Montaż krawężnika na odcinkach:
  - od km 9+750 do km 9+840 strona prawa
  - od km 11+950 do km 12+100
  - od km 12+200 do km 12+400 (odcinek nowej niwelety)
 5. Wykonywanie rozbiórki krawężników od km 12+200 do km 12+400
 6. Wykonywanie muru oporowego z gruntu zbrojonego przy moście w km 8+218
 7. Wykonywanie izolacji płyt przejściowych oraz betonu ochronnego izolacji
 8. Wykonywanie zbrojenia i betonowania muru oporowego w km 13+200
 9. Utrzymywanie wstrzymanego od robót odcinka w km 12+250-12+850
 10. Wykonywanie drenażu na odcinku od km 12+600 do km 12+850
 11. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa pod nawierzchnią bitumiczną na odcinku od km 12+550 do km 12+600 strona prawa
 12. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 12+550-12+600 strona prawa
 13. Wykonywanie nawierzchni chodnika na odcinku od km 3+900 do km 4+300

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 22.10.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach
  - zjazd w km 5+782
  - zjazd w km 14+084
  - zjazd w km 14+671
 2. Wykonywanie warstwy wiążącej na odcinkach
  - zjazd w km 5+782
  - zjazd w km 14+084
  - skrzyżowanie w km 14+180
  - zjazd w km 14+671
 3. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego.
 4. Wykonywanie umocnienia skarp rowów płytami ażurowymi na odcinku od km 14+200 do km 14+600 strona prawa
 5. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 10+280 do km 10+340
 6. Montaż krawężnika na odcinku od km 4+100 do km 4+200
 7. Wykonywanie muru oporowego z gruntu zbrojonego przy moście w km 8+218
 8. Wykonywanie płyt przejściowych przepustu Z1
 9. Wykonywanie zbrojenia i betonowania muru oporowego w km 13+200
 10. Wykonywanie ogrodzenia zbiornika ZB1
 11. Utrzymywanie wstrzymanego od robót odcinka w km 12+250-12+850
 12. Wykonywanie drenażu na odcinku od km 12+500 do km 12+600
 13. Wykonywanie przepustów PZ31, PZ32, PZ33, PZ34, PZ35, PZ36, PZ37, P12

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 08.10.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 3+900
 2. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 10+950-11+100.
 3. Wykonywanie warstwy wiążącej na odcinkach
  - skrzyżowanie w km 4+580
  - skrzyżowanie w km 5+600
  - zjazd w km 7+100 (ul. Leśna)
 4. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego.
 5. Wykonywanie umocnienia skarp rowów płytami ażurowymi na odcinku od km 14+600 do km 14+840 strona prawa
 6. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 13+200 do km 13+400
  - od km 10+600 do km 10+700
  - od km 15+000 do km 15+345
 7. Izolacja i zasypka muru oporowego w km 4+130
 8. Wykonywanie nawierzchni chodnika na odcinku od km 14+900 do km 15+000
 9. Wykonywanie ławy uciąglającej mostu w km 8+218
 10. Wykonanie nadbetonu przepustu Z1
 11. Wykonywanie nawierzchni zbiornika ZB1
 12. Utrzymywanie wstrzymanego od robót odcinka w km 12+250-12+850
 13. Wykonywanie drenażu na odcinku od km 12+400 do km 12+500

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 01.10.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 12+900 do km 13+100 strona lewa
 2. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 10+950-11+100.
 3. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 12+900 do km 13+100 strona lewa
 4. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego.
 5. Wykonywanie umocnienia skarp rowów płytami ażurowymi na odcinku od km 3+300 do km 3+420 oraz od km 14+840 do km 14+870 strona prawa
 6. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 13+110 do km 13+200
  - od km 13+300 do km 13+400
  - od km 4+100 do km 4+300
 7. Betonowanie muru oporowego w km 4+130
 8. Wykonywanie nawierzchni chodnika na odcinku od km 13+100 do km 13+300
 9. Wykonywanie betonu podkładowego pod most w km 8+218
 10. Montaż prefabrykowanych elementów mostu w km 8+218
 11. Montaż prefabrykatów przepustu Z1
 12. Wykonywanie izolacji i zasypki przepustu Z1
 13. Montaż obrzeży na odcinku od km 13+100 do km 13+400 oraz na odcinku od km 12+000 do km 12+200 strona lewa
 14. Wykonywanie nawierzchni zbiornika ZB1
 15. Wykonywanie przepustów PZ38, PZ39, PZ40
 16. Utrzymywanie wstrzymanego od robót odcinka w km 12+250-12+850

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 17.09.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 10+720 do km 10+950,
  - od km 15+260 do km 15+345.
 2. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 10+950-11+100.
 3. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 10+720 do km 10+950.
 4. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 15+200 do km 15+345.
  - skrzyżowanie w km 7+100,
  - skrzyżowanie w km 9+150.
 5. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego.
 6. Wykonywanie umocnienia skarp rowów płytami ażurowymi na odcinku od km 9+900 do km 10+050.
 7. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 8+400 do km 9+150,
  - od km 14+000 do km 15+000
 8. Wykonanie pali pod mur oporowy w km 4+130.
 9. Wykonanie zbrojenia i szalowania muru oporowego w km 13+100
 10. Wykonywanie wyburzenia mostu w km 8+218.
 11. Wykonywanie wykopu pod przepust Z1
 12. Montaż obrzeży na odcinku od km 3+700 do km 4+100
 13. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinku od km 12+900 do km 13+100 strona prawa
 14. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinku od km 12+900 do km 13+100.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 10.09.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 8+400 do km 8+550 wraz ze skrzyżowaniem,
  - od km 8+770 do km 8+850,
  - od km 11+950 do km 12+210.
 2. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 10+950-11+100.
 3. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300.
 4. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 8+400 do km 8+550 wraz ze skrzyżowaniem,
  - od km 8+770 do km 8+850,
  - od km 11+950 do km 12+210.
 5. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 8+400 do km 8+550 wraz ze skrzyżowaniem,
  - od km 8+770 do km 8+850.
 6. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego.
 7. Wykonywanie umocnienia skarp rowów płytami ażurowymi na odcinku od km 8+800 do km 9+000 oraz na odcinku od km 9+900 do km 10+050.
 8. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 5+600 do km 5+670,
  - od km 8+750 do km 9+150,
  - od km 13+900 do km 14+200.
 9. Wykonanie pali pod mur oporowy w km 13+200.
 10. Wykonanie wykopu pod mur oporowy w km 4+130.
 11. Wykonywanie najazdu na most tymczasowy w km 8+218.
 12. Wykonywanie wyburzenia mostu w km 8+218.
 13. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 8+150 do km 8+400.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 03.09.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 13+110 do km 13+600.
 2. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 10+950 - 11+100.
 3. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300.
 4. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 13+110 do km 13+600,
  - od km 15+050 do km 15+220.
 5. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 13+110 do km 13+970,
  - od km 15+050 do km 15+200.
 6. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego.
 7. Wykonywanie umocnienia skarp rowów płytami ażurowymi na odcinku od km 8+800 do km 9+000.
 8. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 13+400 do km 13+800 oraz od km 14+600 do km 14+900.
 9. Wykonanie izolacji płyt przejściowych Z9.
 10. Wykonanie wykopu pod mur oporowy w km 13+200.
 11. Wykonywanie najazdu na most tymczasowy w km 8+218.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
 2. Wykonywanie przepustów pod zasilanie wiat w km 12+000.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 27.08.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 15+070 do km 15+250.
 2. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - od km 8+400 do km 8+550,
  - od km 8+780 do km 8+840,
  - od km 13+100 do km 13+400
 3. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 8+400 do km 8+550
 4. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 10+950 - 11+100.
 5. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300.
 6. Wykonywanie warstwy wiążącej na odcinkach:
  - od km 4+300 do km 6+670
  - od km 14+000 do km 15+000
 7. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego
 8. Wykonywanie umocnienia skarp rowów płytami ażurowymi na odcinku od km 9+800 do km 10+100
 9. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 13+400 do km 13+800 oraz od km 14+600 do km 14+900.
 10. Wykonanie betonu ochronnego izolacji Z5
 11. Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych Z9
 12. Montaż prefabrykatów przepustu tymczasowego w km 8+218,27
 13. Zasypka przepustu tymczasowego w km 8+218,27.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
 2. Wykonywanie przepustów pod zasilanie wiat w km 12+000.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 20.08.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 3+550 - 4+080.
 2. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - od km 5+500 - 5+600,
  - rondo w km 7+750,
  - od km 15+100 do km 15+250.
 3. Wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 3+550 do km 4+080,
  - od km 13+970 do km 15+050.
 4. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 13+100 do km 13+220 strona lewa,
  - od km 15+120 do km 15+250 strona lewa.
 5. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 13+100 do km 13+220 strona lewa,
  - od km 15+120 do km 15+250 strona lewa.
 6. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 10+950 - 11+100.
 7. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300.
 8. Izolacja termozgrzewalna płyty zespalającej i przejściowych Z2, Z3, Z4.
 9. Izolacja cienka płyt przejściowych Z2, Z3, Z4, Z5.
 10. Wykonanie betonu ochronnego izolacji Z2, Z3, Z4.
 11. Wykonanie płyt przejściowych Z5.
 12. Montaż prefabrykatów Z9.
 13. Izolacja cienka prefabrykatów Z9.
 14. Izolacja gruba na połączeniach prefabrykatów Z9.
 15. Zasypka Z9.
 16. Zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej Z9.
 17. Materac i beton podkładowy pod przepust tymczasowy w km 8+218,27.
 18. Montaż prefabrykatów przepustu tymczasowego w km 8+218,27.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+000 do km 13+100 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 06.08.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 8+850 do km 9+150.
 2. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - od km 3+550 do km 4+080,
  - od km 15+000 do km 15+100.
 3. Wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 8+850 do km 9+150.
 4. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 12+250 do km 12+550,
  - od km 13+100 do km 13+220 strona prawa,
  - od km 15+070 do km 15+220 strona prawa.
 5. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 12+250 do km 12+550,
  - od km 13+100 do km 13+220 strona prawa,
  - od km 15+070 do km 15+220 strona prawa.
 6. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 12+350 do km 12+400 strona prawa,
  - od km 12+450 do km 12+550 strona lewa,
  - od km 15+050 do km 15+250 strona lewa.
 7. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 11+100 - 11+150.
 8. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300.
 9. Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych przepustów Z2, Z3, Z4.
 10. Wykonanie fundamentu pod przepust Z9 wraz z zasypką fundamentów.
 11. Izolacje ścian muru oporowego w km 12+000.
 12. Wykonanie betonu ochronnego przepustów Z6 i Z7.
 13. Wykonanie płyt zespalających przepustów Z2, Z3, Z4.
 14. Wykonanie fundamentu i montaż prefabrykatów przepustu Z5.
 15. Wykonanie izolacji zgrzewalnej przepustu Z8.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+000 do km 13+100 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 30.07.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 7+800 do km 8+170
 2. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - od km 14+600-15+000
 3. Wykonanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 7+600 do km 7+800 wraz z rondem.
 4. Wykonanie warstwy wiążącej na odcinku od km 6+860 do km 7+800 wraz z rondem.
 5. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 7+790 do km 8+170.
 6. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 12+250 do km 12+400
  - od km 14+900 do km 15+070
 7. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 12+250 do km 12+400
  - od km 14+900 do km 15+070
 8. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 12+250 do km 12+350 strona prawa,
  - od km 15+120 do km 15+220 strona prawa.
 9. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 13+100 do km 13+400.
 10. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300.
 11. Zasypka przepustów Z2, Z3, Z4.
 12. Wykonanie fundamentu pod przepust Z9 wraz z zasypką fundamentów.
 13. Wykonanie ścian muru oporowego w km 12+000.
 14. Wykonanie izolacji zgrzewalnej przepustu Z6 i Z7.
 15. Wykonanie płyt zespalających przepustów Z2, Z3, Z4.
 16. Wykop i podkład betonowy pod fundament przepustu Z5.
 17. Wykonanie płyt przejściowych przepustu Z8.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+000 do km 13+100 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 23.07.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 7+800 wraz z rondem
 2. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 7+650
  - od km 10+000 do km 10+300
 3. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - od km 8+800 do km 9+150
  - od km 12+000 do km 12+000
  - od km 13+400 do km 14+000
 4. Montaż wygrodzeń segmentowych dla pieszych U-11 na odcinku od km 4+600 do km 5+100
 5. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 7+600 do km 7+800 wraz z rondem
 6. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 13+200 do km 13+240 strona prawa
  - od km 12+250 do km 12+400 strona lewa
  - od km 14+900 do km 15+120 strona prawa
 7. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800
  - od km 13+100 do km 13+400
 8. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300
 9. Zasypka przepustów Z2, Z3, Z4.
 10. Wykonanie fundamentu pod przepust Z9 wraz z zasypką fundamentów.
 11. Wykonanie ścian muru oporowego w km 12+000.
 12. Wykonanie zasypki i płyt zespalających przepustu Z8.
 13. Montaż prefabrykatów przepustów oraz izolacje ścian Z2, Z3, Z4, Z8.
 14. Wykop i podkład betonowy pod fundament przepustu Z9.
 15. Wykonanie przepięcia sieci SN na odcinku od km 13+200 do km 15+000.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+000 do km 13+100 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 16.07.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 8+800 do km 9+150
 2. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 7+400 do km 7+600
  - od km 7+750 do km 8+000
  - od km 9+800 do km 10+000
  - od km 10+450 do km 10+600
 3. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - do km 3+800 do km 3+900 strona lewa
  - od km 14+000 do km 14+200
  - od km 14+200 do km 14+600 strona lewa
 4. Wykonywanie nasypu na odcinkach od km 8+800 do km 9+150
 5. Montaż wygrodzeń segmentowych dla pieszych U-11 na odcinku od km 2+354 do km 3+150
 6. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 8+800 do km 9+000 strona prawa
  - od km 13+100 do km 13+200 strona prawa
  - od km 14+600 do km 14+900 strona prawa
  - od km 14+900 do km 15+120 strona lewa
 7. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 14+600 do km 14+900 strona prawa
  - od km 14+900 do km 15+120 strona lewa
  - od km 15+280 do km 15+345
 8. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800
  - od km 15+260 do km 15+345
 9. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300
 10. Montaż prefabrykatów przepustów Z2, Z3, Z4, Z8
 11. Wykop i podkład betonowy pod fundament przepustu Z9
 12. Betonowanie ścian muru oporowego w km 12+000
 13. Wykonanie fundamentu pod prefabrykaty przepustu Z8
 14. Montaż prefabrykatów przepustów oraz izolacje ścian Z2, Z3, Z4, Z8
 15. Wykop i podkład betonowy pod fundament przepustu Z9

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+800 do km 13+100 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 09.07.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080 strona lewa
  - od km 7+650 do km 7+750 strona lewa
  - od km 8+000 do km 8+200
  - od km 11+950 do km 12+250 strona prawa
 2. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 7+350 do km 7+400
  - od km 8+700 do km 8+750
  - od km 10+350 do km 10+450
 3. Wykonywanie nawierzchni chodnika na odcinkach:
  - od km 4+300 do km 4+550
 4. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - do km 3+550 do km 3+700 strona prawa
 5. Wykonywanie podbudowy z kruszywa pod ciąg pieszo-rowerowy i chodnik:
  - od km 7+350 do km 8+000 strona lewa
 6. Montaż obrzeża 8x30x100cm na odcinkach:
  - od km 7+350 do km 8+000 strona lewa
 7. Wykonywanie nasypu na odcinkach od km 7+600 do km 8+100 oraz od km 8+800 do km 9+150
 8. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 9+000 do km 9+150 strona prawa
  - od km 15+260 do km 15+345
 9. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 14+200 do km 14+900 strona lewa
 10. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800
  - od km 15+260 do km 15+345
 11. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300
 12. Betonowanie fundamentów przepustów Z2, Z3, Z4
 13. Wykop i podkład betonowy pod fundament przepustu Z8
 14. Wykop i rozbiórka istniejącego przepustu Z9
 15. Betonowanie ścian muru oporowego w km 12+000

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+800 do km 13+100.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 02.07.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080 strona prawa
 2. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 12+250 - 13+100
  - od km 14+900 - 15+345
 3. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 4+400 do km 4+600
  - od km 7+200 do km 7+350
  - od km 8+550 do km 8+700
 4. Wykonywanie wykopów pod przepusty Z2, Z3 i Z4
 5. Wykonywanie zbrojenia i betonowania płyt przejściowych przepustów Z6 i Z7
 6. Wykonywanie zbrojenia muru oporowego w km 12+000
 7. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - do km 7+350 do km 7+600 strona lewa
 8. Wykonywanie podbudowy z kruszywa pod ciąg pieszo-rowerowy i chodnik:
  - od km 4+400 do km 4+600 strona prawa
  - od km 8+550 do km 8+800 strona lewa
 9. Montaż obrzeża 8x30x100cm na odcinkach:
  - od km 4+300 do km 4+600
  - od km 7+350 do km 7+600
  - od km 8+550 do km 8+800
  - od km 10+300 do km 10+600
 10. Wykonywanie nasypu na odcinkach od km 7+600 do km 8+100 oraz od km 8+800 do km 9+150
 11. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080 strona lewa
  - od km 8+800 do km 9+150 strona lewa
  - do km 10+850 do km 10+950
  - od km 14+400 - 14+900 strona lewa
 12. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080 strona prawa
  - od km 10+850 do km 10+950
  - od km 13+240 do km 13+340 strona prawa
 13. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800
 14. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+800 do km 13+100.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 25.06.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080 strona lewa
  - od km 7+650 do km 7+750 strona lewa
  - od km 8+000 do km 8+200
  - od km 11+950 do km 12+250 strona prawa
 2. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 8+400 do km 8+550 strona prawa
  - od km 8+800 - 9+150
 3. Wykonywanie nawierzchni chodników na odcinkach:
  - od km 5+000 - 5+400
 4. Układanie segmentów przepustów Z6 i Z7
 5. Wykonywanie zasypek przepustów Z6 i Z7
 6. Wykonywanie ścian muru oporowego w km 5+600
 7. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - do km 7+600 do km 8+000 strona lewa
 8. Wykonywanie podbudowy z kruszywa pod ciąg pieszo-rowerowy:
  - od km 4+400 do km 4+600 strona lewa
  - od km 10+300 do km 10+600 strona lewa
 9. Montaż obrzeża 8x30x100cm na odcinkach:
  - od km 4+400 do km 4+600
  - od km 10+300 do km 10+600
 10. Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+100 do km 8+200 strona lewa
 11. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 8+000 do km 8+200
  - od km 8+400 do km 8+500 strona prawa
  - do km 11+950-12+250 strona prawa
  - od km 14+200-14+400 strona lewa
 12. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080 strona lewa
  - od km 11+950 do km 12+250 strona prawa
 13. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - w km 12+000
 14. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+800 do km 13+100
> Stan zaawansowania robót na dzień – 04.06.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800 strona lewa
  - od km 7+600 do km 7+650 strona lewa
  - od km 7+750 do km 8+000 strona lewa
  - od km 13+870 do km 14+050
  - od km 14+050 do km 14+200 strona prawa
 2. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080
  - od km 12+000 do km 12+250
 3. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
  - od km 2+900 do km 3+050 strona prawa
  - od km 5+400 do km 5+500 strona prawa
  - od km 10+100 do km 10+300 strona lewa
 4. Wykonywanie nawierzchni chodników na odcinkach:
  - od km 2+900 do km 3+150 strona prawa
  - od km 5+600 do km 5+800 strona prawa
  - od km 7+150 do km 7+200 strona prawa
 5. Wykonywanie wykopów pod przepust Z6
 6. Wykonywanie ścian muru oporowego w km 5+600
 7. Wykonywanie betonu podkładowego pod przepust Z7
 8. Montaż obrzeża 8x30x100cm na odcinkach:
  - od km 5+300 do km 5+500 strona lewa
  - od km 7+100 do km 7+350
 9. Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+240 do km 8+280 strona prawa
 10. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 8+570 do km 8+770
 11. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 7+650 do km 7+800 strona prawa
  - od km 13+200 do km 13+300 strona lewa
  - od km 14+200 do km 14+300 strona prawa
 12. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800 strona lewa
  - od km 7+600 do km 7+650 strona lewa
  - od km 7+750 do km 8+000 strona lewa
 13. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 7+700
  - od km 10+850 do km 10+900
  - od km 12+200 do km 12+300
 14. Wykonywanie przebudowy sieci NN na odcinku od km 7+600 do km 7+800

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 12+800-13+100
> Stan zaawansowania robót na dzień – 28.05.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 8+000 strona prawa
  - od km 8+410 do km 8+520 strona lewa
  - od km 13+320 do km 13+430 strona prawa
 2. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 8+000 strona lewa
 3. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
  - od km 5+300 do km 5+500 strona lewa
 4. Wykonywanie nawierzchni chodników - rondo w km 6+850
 5. Betonowanie płyt przejściowych przepustów Z2, Z3 i Z4
 6. Wykonywanie ścian muru oporowego w km 5+520 oraz zbrojenie ścian muru oporowego w 5+600
 7. Wykonywanie wykopu pod przepust Z7
 8. Wykonywanie przepustów P7, PZ19, PZ20, PZ21, PZ22
 9. Montaż krawężnika 20x30x100 na odcinku od km 4+080 do km 4+230 oraz od km 5+300 do km 5+500
 10. Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+240 do km 8+280 strona prawa
 11. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 4+080 do km 4+600
 12. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800 strona lewa
  - od km 7+600 do km 7+700 strona prawa
  - od km 7+700 do km 8+000 strona lewa
  - od km 14+000 do km 14+200 strona prawa
  - od km 13+870 do km 14+050 strona lewa
 13. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 13+870 do km 14+050
  - od km 14+050 do km 14+200 strona prawa
 14. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 7+700
  - od km 12+200 do km 12+300
  - od km 12+800 do km 12+900

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 12+800-13+100
> Stan zaawansowania robót na dzień – 21.05.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800 strona prawa
  - od km 4+080 do km 4+230
  - od km 8+550 do km 8+800 strona prawa
  - od km 10+750 do km 10+900 strona prawa
  - od km 13+400 do km 13+870 strona prawa
 2. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 8+550 do km 8+800 strona prawa
 3. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
  - od km 9+760 do km 10+300 strona prawa
 4. Wykonywanie nawierzchni chodników na odcinku od km 3+000 do km 3+150 strona prawa oraz rondo w km 6+850
 5. Wykonywanie zasypek oraz zbrojenia płyt przejściowych przepustów skrzynkowych Z2, Z3 i Z4.
 6. Wykonywanie ścian muru oporowego w km 5+520
 7. Montaż obrzeża drogowego 8x30x100 na odcinkach:
  - od km 3+450 do km 3+500 strona lewa
  - od km 5+600 do km 5+800
  - od km 6+750 do km 6+850 strona prawa
 8. Wykonywanie umocnienia skarpy koszem i materacem gabionowym w km od 5+300 do km 5+500
 9. Montaż krawężnika 20x30x100 na odcinku od km 4+200 do km 4+600 oraz od km 8+550 do km 8+800
 10. Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+200 do km 8+400 strona prawa
 11. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 10+260 do km 10+720
 12. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800 strona lewa
  - od km 4+080 do km 4+150
  - od km 7+700 do km 8+000 strona prawa
  - od km 13+900 do km 14+000 strona prawa
 13. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 8+000 strona prawa
  - od km 13+400 do km 13+870 strona prawa
 14. Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
  - od km 3+900 do km 4+000
 15. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 9+000 do km 9+100
  - od km 12+100 do km 12+200
  - od km 12+700 do km 12+800

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 13+100-13+400
 2. Budowa wodociągu od km 12+430 do km 13+000
 3. Budowa wodociągu od km 11+920 do km 12+280
> Stan zaawansowania robót na dzień – 14.05.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 8+550 do km 8+800 strona lewa.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 7+600 do km 8+000 strona prawa.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
 1. od km 9+200 do km 9+600 strona prawa,
 2. od km 9+700 do km 9+900 strona prawa.
- Wykonywanie nawierzchni chodników na odcinku od km 2+850 do km 3+000 strona prawa oraz rondo w km 6+850
- Wykonywanie izolacji i zasypek przepustów skrzynkowych Z2, Z3 i Z4.
- Wykonywanie pali pod mury oporowe w km 12+000
- Wykonywanie umocnienia skarpy koszem i materacem gabionowym w km od 5+300 do km 5+500
- Montaż krawężnika 20x30x100 na odcinku od km 10+300 do km 10+750
- Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+550 do km 8+800 strona prawa
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 14+400 do km 14+800 strona prawa oraz na odcinku od km 7+600 do km 8+000
- Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 7+100 do km 7+350.
- Wykonywanie warstwy wiążącej na odcinkach:
 1. od km 2+354 do km 3+550.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 7+600 do km 7+700 strona prawa,
 2. od km 13+500 do km 13+900 strona prawa.
- Wykonywanie wykopu w skale na odcinkach:
 1. od km 4+200 do km 4+300.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
 1. od km 3+600 do km 3+800 strona prawa.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. od km 3+900 do km 4+000.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 4+100 do km 4+400,
 2. od km 9+000 do km 9+100,
 3. od km 12+000 do km 12+100,
 4. od km 12+600 do km 12+700.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 13+100 - 13+400.
- Budowa wodociągu od km 12+430 do km 13+000.
- Budowa wodociągu od km 11+920 do km 12+280.> Stan zaawansowania robót na dzień – 07.05.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 10+750 do km 10+950 strona lewa,
 2. od km 13+400 do km 13+900 strona lewa.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
 1. od km 10+100 do km 10+300 strona prawa.
- Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 3+200 do km 3+400 strona lewa
- Montaż elementów prefabrykowanych dla przepustów skrzynkowych: Z2, Z3 i Z4
- Wykonywanie pali pod mury oporowe w km 5+520 oraz w km 5+600
- Wykonywanie umocnienia skarpy koszem i materacem gabionowym w km od 5+300 do km 5+500
- Wykonywanie nawierzchni chodnika od km 7+350 do km 7+600
- Montaż krawężnika 20x30x100 na odcinku od km 7+100 do km 7+350
- Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+550 do km 8+800 strona lewa
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 14+400 do km 14+800 strona prawa
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 5+600 do km 5+850.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 3+550 do km 3+800 strona prawa,
 2. od km 7+100 do km 7+350,
 3. od km 10+750 do km 10+950 strona lewa,
 4. od km 13+400 do km 13+500 strona prawa.
- Wykonywanie wykopu w skale na odcinkach:
 1. od km 4+200 do km 4+300.
- Wykonywanie koryta pod stabilizację na odcinkach:
 1. od km 10+750 do km 10+950 strona lewa.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 13+400.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 4+100 do km 4+400,
 2. od km 12+000 do km 12+100,
 3. od km 13+100 do km 13+400.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 13+100 - 13+400.
- Budowa wodociągu od km 12+430 do km 13+000.
- Budowa wodociągu od km 11+920 do km 12+280.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 30.04.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 4+400 do km 4+600,
 2. od km 7+100 do km 7+350,
 3. od km 10+300 do km 10+750.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 5+600 do km 5+800.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
 1. od km 9+400 do km 9+600 strona prawa.
- Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 2+850 do km 3+200 strona lewa oraz od km 4+600 do km 4+800 strona lewa.
- Wykonywanie płyt żelbetowych dla przepustów skrzynkowych: Z2, Z3 i Z4.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 3+600 do km 3+800,
 2. od km 13+100 do km 13+400.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 5+600 do km 5+850,
 2. rondo w km 6+850 (wylot na Sączów).
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. rondo w km 6+850 wraz z wlotami i wylotami.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 4+400 do km 4+600,
 2. od km 7+100 do km 7+350,
 3. od km 10+300 do km 10+750 strona prawa,
 4. od km 10+600 do km 10+750 strona lewa,
 5. od km 13+600 do km 13+800 strona lewa.
- Wykonywanie wykopu w skale na odcinkach:
 1. od km 4+200 do km 4+300.
- Wykonywanie koryta pod stabilizację na odcinkach:
 1. od km 4+400 do km 4+600,
 2. od km 7+100 do km 7+350,
 3. od km 10+300 do km 10+750 strona prawa,
 4. od km 10+500 do km 10+750 strona lewa,
 5. od km 13+400 do km 13+800 strona lewa.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 13+400.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+400 do km 7+500 (ul. Młyńska),
 2. od km 4+100 do km 4+400,
 3. od km 13+100 do km 13+400.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 13+100-13+400.
- Budowa wodociągu od km 12+430 do km 13+000.
- Budowa wodociągu od km 11+920 do km 12+280.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 22.04.2020 r.

Zadanie nr 1

- Odhumusowanie na odcinkach:
 1. od km 7+100 do km 7+350,
 2. od km 10+600 do km 10+800.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 4+250 do km 4+400,
 2. od km 5+600 do km 5+850 strona lewa,
 3. rondo w km 6+850 (wylot na Sączów),
 4. od km 10+300 do km 10+500 strona lewa.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
 1. od km 3+400 do km 3+500 strona lewa.
- Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 9+150 do km 9+400 strona lewa oraz od km 4+800 do km 5+000 strona lewa.
- Wykonywanie betonów podkładowych dla przepustów skrzynkowych: Z2, Z3 i Z4.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 7+100-7+350.
- Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona lewa
- Montaż krawężnika na odcinkach od km 5+600 do km 5+800
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 4+300 do km 4+400
 2. od km 10+600 do km 10+700
 3. od km 13+400 do km 13+600
- Wykonywanie koryta pod stabilizację na odcinku od km 5+630 do km 5+850 strona lewa oraz od km 10+300 do km 10+500 strona lewa
- Wykonywanie rowów odwodnieniowych na odcinkach:
 1. od km 10+200 do km 10+300.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 13+400.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+300 do km 7+400 (ul. Młyńska),
 2. w km 4+100 do km 4+300,
 3. od km 5+700 do km 5+800.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 13+100-13+400.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 15.04.2020 r.

Zadanie nr 1

- Odhumusowanie na odcinkach:
 1. od km 4+150 do km 4+500,
 2. od km 13+400 do km 13+600.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 4+150 do km 4+250 strona lewa,
 2. od km 5+600 do km 5+850 strona prawa.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
 1. od km 2+850 do km 3+000 strona lewa.
- Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 9+400 do km 9+600 strona lewa.
- Roboty przygotowawcze pod wykonywanie przepustów skrzynkowych: Z2, Z3 i Z4.
- Montaż krawężnika na odcinkach od km 3+400 do km 3+500.
- Wykonywanie wykopu od km 4+150 do km 4+250 strona lewa.
- Wykonywanie koryta pod stabilizację na odcinku od km 5+630 do km 5+850 strona prawa.
- Wykonywanie humusowania powierzchni płaskich oraz skarp na odcinkach:
 1. od km 4+600 do km 5+000,
 2. od km 6+000 do km 6+800.
- Wykonywanie przepustu P10 w km 10+317:
- Wykonywanie rowów odwodnieniowych na odcinkach:
 1. od km 9+150 do km 10+200.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 13+400.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+300 do km 7+400 (ul. Młyńska),
 2. w km 4+100 do km 4+300,
 3. od km 5+700 do km 5+800.
- Wykonywanie wbijania grodzic stalowych dla przepustów Z2, Z3 i Z4.
- Wykonywanie wykopów pod przepusty Z2, Z3 i Z4.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 08.04.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 14+600 do km 14+800 oraz na odcinku od km 8+400 do km 8+450 strona lewa.
- Odhumusowanie na odcinku od km 4+500 do km 4+600.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 10+000 - 10+060.
- Wykonywanie dolnej i górnej podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 10+000 do km 10+060.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
 1. od km 4+700 do km 5+000 strona lewa,
 2. od km 5+100 do km 5+400 strona prawa,
 3. od km 4+600 do km 4+800 strona prawa.
- Wykonywanie nawierzchni chodników na odcinku od km 6+800 do km 7+000 strona prawa.
- Roboty przygotowawcze pod wykonywanie przepustów skrzynkowych: Z2, Z3 i Z4.
- Wykonywanie przepustu P5 w km 5+718.
- Wykonywanie rowów odwodnieniowych na odcinkach:
 1. od km 4+600 do km 5+000,
 2. od km 9+150 do km 10+200.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 13+400.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+300 do km 7+400 (ul. Młyńska),
 2. w km 4+100 do km 4+300,
 3. od km 5+700 do km 5+800.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od km 10+000 do km 10+100.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 02.04.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 5+600 do km 5+800 strona prawa oraz na odcinku od km 13+400 do km 14+600.
- Odhumusowanie na odcinku od km 8+300 do km 8+800.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 5+600 do km 5+800 strona lewa.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego:
 1. od km 5+600-5+800.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 9+600-10+260,
 2. od km 5+500-5+600.
- Wykonywanie dolnej i górnej podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 9+600 do km 10+000,
 2. od km 10+060 do km 10+260.
- Montaż obrzeży drogowych:
 1. od km 4+800 do km 5+350 strona lewa,
 2. od km 2+850 do km 3+400 strona lewa.
- Wykonywanie nawierzchni zatoki autobusowej z betonu cementowego w km 6+770 strona prawa.
- Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 6+800 do km 7+100 strona lewa.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+300.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 11+950-12+050.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+200 do km 7+300 (ul. Młyńska),
 2. w km 4+100 do km 4+300.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od km 10+700 do km 10+900.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 26.03.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 4+100 do km 4+600.
- Odhumusowanie na odcinku od km 10+300 do km 10+600.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 10+300 do km 10+500 strona lewa.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego:
 1. od km 5+520 - 5+600.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+550,
 2. od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Wykonywanie dolnej i górnej podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+550,
 2. od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Montaż krawężnika drogowego 20x30x100cm na odcinku od km 9+700 do km 10+300.
- Montaż obrzeży drogowych:
 1. od km 6+920 do km 7+050 strona prawa,
 2. od km 9+150 do km 9+600 strona lewa.
- Umocnienie rowu płytami ażurowymi od km 9+150 do km 9+600 strona prawa.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+300.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 11+950 - 12+050.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+200 do km 7+300 (ul. Młyńska),
 2. w km 5+600.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od km 10+700 do km 10+900.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 19.03.2020 r.

- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 10+300 do km 10+900.
- Odhumusowanie na odcinku od km 8+250 do km 8+600.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 5+550 do km 5+600.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego:
 1. od km 9+950-10+100 strona prawa.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+550,
 2. od km 9+950 do km 10+100 strona prawa.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 4+600 do km 5+500.
- Wykonywanie dolnej i górnej podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 4+600 do km 5+500.
- Montaż krawężnika drogowego 20x30x100cm na odcinku od km 2+850 do km 3+400
- Wykonywanie muru oporowego z gabionów na odcinku od km 6+860 do km 6+970
- Montaż obrzeży drogowych od km 6+800 do km 7+000 strona lewa
- Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 6+600 do km 6+800 strona lewa
- Umocnienie rowu płytami ażurowymi od km 2+500 do km 2+600 strona prawa
- Wykonywanie przepustów drogowych:
 1. przepust P1 w km 3+425.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+300 - Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 11+950-12+050.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+150 do km 7+200 (ul. Młyńska)
 2. w km 5+600.> Stan zaawansowania robót na dzień – 05.03.2020 r.

- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+600 strona prawa,
 2. od km 9+760 do km 10+100 strona prawa,
 3. od km 10+200 do km 10+300 strona prawa.
- Wykonywanie stabilizacji z dowozu na odcinkach:
 1. od km 5+350 do km 5+480.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+600 strona prawa,
 2. od km 4+900 do km 5+000 strona lewa,
 3. od km 9+760 do km 10+100 strona prawa,
 4. od km 10+200 do km 10+300 strona prawa.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 4+800 do km 5+000,
 2. od km 5+400 do km 5+480.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 2+354 do km 2+470.
- Wykonywanie dolnej i górnej podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 2+354 do km 2+470.
- Montaż krawężnika drogowego 20x30x100cm na odcinku od km 4+700 do km 5+100 strona lewa
- Umocnienie rowu płytami ażurowymi od km 6+750 do km 6+900 strona lewa
- Montaż prefabrykatów typu „L” na odcinku od km 6+050 do km 6+160
- Wykonywanie przepustów drogowych:
 1. przepust PZ7.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+300 - Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 11+950-12+050.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+050 do km 7+100 (ul. Młyńska),
 2. od km 4+300 do km 4+320,
 3. w km 5+600.> Stan zaawansowania robót na dzień – 27.02.2020 r.

- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinkach:
 1. od km 10+200-10+300.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 5+230 do km 5+550 strona lewa,
 2. od km 5+450 do km 5+550 strona prawa,
 3. od km 10+100 do km 10+300 strona lewa.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+600 strona lewa,
 2. od km 5+230 do km 5+430,
 3. od km 5+500 do km 5+530,
 4. od km 9+760 do km 10+300 strona lewa.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 5+230 do km 5+550 strona lewa,
 2. od km 5+450 do km 5+550 strona prawa,
 3. od km 10+100 do km 10+300 strona lewa.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+600 strona lewa,
 2. od km 4+700 do km 4+800,
 3. od km 5+230 do km 5+430,
 4. od km 9+760 do km 10+300 strona lewa.
- Montaż krawężnika drogowego 20x30x100cm na odcinku od km 9+400 do km 9+650 strona prawa
- Wykonywanie nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych na odcinku od km 2+470 do km 2+850
- Montaż prefabrykatów typu „L” na odcinku od km 6+050 do km 6+160
- Wykonywanie przepustów drogowych:
 1. przepust PZ6,
 2. przepust P2.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+300
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 11+950-12+050.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+050 do km 7+100 (ul. Młyńska),
 2. od km 4+300 do km 4+320,
 3. od km 2+850 do km 3+600,
 4. w km 5+600.> Stan zaawansowania robót na dzień – 21.02.2020 r.

- Wykonywanie wycinki drzew od km 2+354 do km 15+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinkach:
 1. od km 3+500 do km 3+600,
 2. od km 4+580 do km 4+700 strona lewa,
 3. od km 9+750 do km 10+200.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+150 strona prawa,
 2. od km 2+850 do km 3+050 strona lewa,
 3. od km 3+300 do km 3+600 strona lewa,
 4. od km 5+000 do km 5+230 strona lewa,
 5. od km 5+230 do km 5+450 strona prawa,
 6. od km 9+750 do km 10+100 strona lewa.
- Profilowanie podłoża pod konstrukcję na odcinkach:
 1. od km 5+000 do km 5+230 strona lewa.
- Wykonywanie nasypu na odcinkach:
 1. od km 3+300 do km 3+500,
 2. od km 5+100 do km 5+200 strona lewa,
 3. od km 8+100 do km 8+200 strona prawa.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 2+950 strona lewa,
 2. od km 3+300 do km 3+600 strona lewa,
 3. od km 5+000 do km 5+230 strona lewa,
 4. od km 5+230 do km 5+450 strona prawa,
 5. od km 9+750 do km 10+050 strona lewa.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 5+000 do km 5+230 strona lewa,
 2. od km 9+650 do km 9+760.
- Montaż krawężnika drogowego 20x30x100cm na odcinku od km 9+150 do km 9+650
- Wykonywanie podbudowy z betonu C8/10 na zatoce autobusowej w km 9+220 strona prawa
- Wykonywanie rozbiórki płyty żelbetowej w km 3+400
- Wykonywanie przepustów drogowych:
 1. przepust PZ2,
 2. przepust PZ3,
 3. przepust PZ4,
 4. przepust PZ13,
 5. przepust PZ14.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+300
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 11+950-12+050.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+050 do km 7+100 (ul. Młyńska),
 2. od km 4+300 do km 4+320,
 3. od km 2+850 do km 3+600.> Stan zaawansowania robót na dzień – 06.02.2020 r.

- Wykonywanie wycinki drzew od km 8+000 do km 11+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinkach:
     a) od km 3+200 do km 3+500,
     b) od km 9+650 do km 9+700.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 4+900 do km 5+000 strona prawa,
     b) od km 5+100 do km 5+200 strona prawa,
- Profilowanie podłoża pod konstrukcję na odcinkach:
     a) od km 4+900 do km 5+000 strona prawa,
     b) od km 5+100 do km 5+200 strona prawa.
- Wykonywanie nasypu na odcinkach:
     a) od km 9+150 do km 9+650 strona prawa,
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
     a) od km 4+900 do km 5+000 strona prawa,
     b) od km 5+100 do km 5+200 strona prawa,
     c) od km 9+150 do km 9+650 strona lewa (pod ciąg pieszo-rowerowy).
- Układanie nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych na odcinkach:
     a) od km 6+300 do km 6+600 strona lewa.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 4+900 do km 5+000 strona prawa,
     b) od km 5+100 do km 5+200 strona prawa.
- Montaż obrzeża drogowego 8x30x100cm, od km 2+400 do km 2+500, dł. 100mb.
- Wykonywanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki granitowej, km 2+550 strona lewa.
- Wykonywanie rozbiórki przepustu w km 4+672.
- Wykonywanie muru gabionowego na odcinku od km 6+850 do km 6+920 strona prawa.
- Wykonywanie przepustów drogowych:
     a) przepust P4 w km 5+104.
     a) przepust P8 w km 9+195.
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 4+600 do km 5+200.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+000.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
     a) w km 7+640.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
     a) od km 7+100 do km 7+150 (ul. Młyńska),
     b) od km 9+150 do km 9+400,
     c) od km 10+400 do km 10+650.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 30.01.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 8+000 do km 11+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinkach:
     a) od km 4+600 do km 4+800 strona prawa.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 2+850 do km 3+100 strona prawa,
     b) od km 4+800 do km 4+900 strona prawa,
     c) od km 5+000 do km 5+100 strona prawa,
     d) od km 9+150 do km 9+600 strona prawa,
- Profilowanie podłoża pod konstrukcję na odcinkach:
     a) od km 2+850 do km 3+000 strona prawa,
     b) od km 4+600 do km 4+800 strona prawa,
     c) od km 5+000 do km 5+100 strona prawa,
     d) od km 9+150 do km 9+600 strona prawa.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
     a) od km 2+850 do km 3+100 strona prawa,
     b) od km 4+800 do km 4+900 strona prawa,
     c) od km 5+000 do km 5+100 strona prawa,
     c) od km 9+150 do km 9+600 strona prawa,
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
     a) od km 9+700 do km 10+600.
- Układanie nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych na odcinkach:
     a) od km 6+150 do km 6+300 strona lewa,
     b) od km 2+600 do km 2+850 strona lewa,
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 2+850 do km 3+000 strona prawa,
     b) od km 4+600 do km 4+800 strona prawa,
     c) od km 5+000 do km 5+100 strona prawa,
     d) od km 9+400 do km 9+650 strona lewa,
     e) od km 9+150 do km 9+600 strona prawa.
- Montaż krawężnika drogowego 20x30x100cm, od km 2+354 do km 2+470, dł. 200mb.
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 4+600 do km 5+200.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+200 do km 9+700.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
     a) km 9+140.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
     a) od km 2+354 do km 2+470,
     b) od km 5+600 do km 5+800,
     c) od km 7+050 do km 7+100 (ul. Młyńska),
     d) od km 9+150 do km 9+400,
     d) od km 10+400 do km 10+650.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 23.01.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 8+000 do km 11+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie umocnienia płytami ażurowymi rowów odwodnieniowych na odcinkach:
     a) od km 2+620 do km 2+850 strona prawa,
     b) od km 6+350 do km 6+600 strona lewa,
- Wykonywanie odhumusowania na odcinkach:
     a) od km 4+600 do km 5+600 strona prawa,
     b) od km 9+150 do km 9+700 strona prawa,
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 2+354 do km 2+470 strona prawa,
     b) od km 4+600 do km 4+800 strona prawa,
     c) od km 9+150 do km 9+700 strona lewa,
- Wykonywanie stabilizacji na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Profilowanie podłoża pod konstrukcję na odcinkach:
     a) od km 2+354 do km 2+470,
     b) od km 7+350 do km 7+600 strona prawa,
     c) od km 9+150 do km 9+700 strona lewa,
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
     a) od km 4+600 do km 4+800 strona prawa,
     b) od km 9+150 do km 9+700 strona lewa,
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
     a) od km 2+850 do km 3+700,
     b) od km 9+700 do km 10+600,
- Układanie nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych na odcinkach:
     a) od km 5+850 do km 6+000 strona lewa,
     b) od km 6+950 do km 7+100 strona prawa,
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 2+354 do km 2+470,
     b) od km 7+350 do km 7+600 strona lewa,
     c) od km 9+150 do km 9+400 strona lewa,
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 4+600 do km 5+200.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+200 do km 9+700.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
     a) w km 5+580,
     b) od km 9+550 do km 9+650,
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
     a) od km 5+600 do km 5+800,
     b) od km 6+950 do km 7+050 (ul. Młyńska),
     c) od km 9+400 do km 9+600,
     d) od km 14+050 do km 14+200.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 16.01.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 8+000 do km 11+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince
- Wykonywanie umocnienia płytami ażurowymi rowów odwodnieniowych na odcinkach:
     a) od km 2+500 do km 2+650 strona lewa
     b) od km 6+150 do km 6+350 strona lewa
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 2+354 do km 2+470
     b) od km 7+350 do km 7+600 strona prawa
- Wykonywanie poboczy z destruktu asfaltowego na odcinku od km 6+200 do km 6+700 strona prawa.
- Wykonywanie koryta pod stabilizację na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 9+150 do km 9+400 strona lewa.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
     a) od km 9+400 do km 9+700
     b) od km 2+354 do km 2+470
     c) od km 4+600 do km 5+600
- Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+100 do km 8+200 strona prawa
- Układanie obrzeża drogowego na odcinkach:
     a) od km 2+470 do km 2+850 strona prawa
     b) od km 6+900 do km 7+100 strona prawa
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 2+354 do km 5+600 – całkowite zamknięcie – Objazd nr 2
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 4+800 do km 5+200
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+200 do km 9+500
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
     a) od km 5+600 do km 5+800,
     b) od km 7+500 do km 7+650,
     c) od km 14+200 do km 14+250.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej od km 14+100 do km 14+150.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 9.01.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 10+000 do km 15+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie rowów odwodnieniowych na odcinku od km 2+470 do km 2+850.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi na odcinku od km 6+150 do km 6+350 strona prawa.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 7+900 do km 8+200 strona prawa.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 9+400 do km 9+650 strona lewa.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 9+150 do km 9+400.
- Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+100 do km 8+200 strona prawa.
- Układanie krawężnika wzdłuż zatoki autobusowej w km ok. 6+800 strona prawa.
- Rozbiórki wiat przystankowych i ogrodzeń na odcinku od km 9+150 do km 9+250.
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 5+850 do km 6+150 strona lewa – ETAP 2.21.
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 6+400 do km 6+750 strona lewa – ETAP 2.23b.
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa – ETAP 28b.
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 9+150 do km 10+900 – całkowite zamknięcie – Objazd nr 4.
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 4+800 do km 5+200.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 4+800 do km 5+200.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 5+600 do km 5+800.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej od km 14+150 do km 14+200.

Aktualności z 2019 roku - ⇅