Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Aktualności

2021 - ⇅

> Stan zaawansowania robót na dzień – 13.05.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 12+900 do km 13+200
  - od km 4+600 do km 4+900
 2. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 3. Wykonywanie humusowania na odcinku od km 4+000 do km 7+000
 4. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 10+940 do km 11+040
 5. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 10+940 do km 11+040
 6. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 10+940 do km 11+040
 7. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 11+070 do km 11+950
 8. Wykonywanie warstwy wiążącej na odcinku od km 11+070 do km 11+950.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 29.04.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 12+500 do km 13+200
  - od km 11+040 do km 12+000
 2. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 3. Rozbiórka i ponowny montaż wydłużonych przepustów PZ26, PZ27, PZ28, PZ29
 4. Wykonywanie humusowania na odcinku od km 13+400 do km 14+200
 5. Montaż ścieków przykrawędziowych na odcinku od km 2+800 do km 3+500 strona lewa oraz od km 2+354 do km 3+500 strona prawa
 6. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 13+080 do km 13+100
  - od km 13+110 do km 13+140
  - zjazd w km 13+165 (ul. Wspólna, Kolejowa, Pokoju)
 7. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 13+080 do km 13+100
  - od km 13+110 do km 13+140
  - zjazd w km 13+165 (ul. Wspólna, Kolejowa, Pokoju)
 8. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 13+080 do km 13+100
  - od km 13+110 do km 13+140
  - zjazd w km 13+165 (ul. Wspólna, Kolejowa, Pokoju)
 9. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - skrzyżowanie w km 11+910
  - od km 13+080 do km 13+100
  - od km 13+110 do km 13+140
  - zjazd w km 13+165 (ul. Wspólna, Kolejowa, Pokoju)
> Stan zaawansowania robót na dzień – 22.04.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 12+500 do km 12+900
 2. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 3. Montaż ścieków przykrawędziowych na odcinku od km 2+354 do km 2+800 strona lewa
 4. Montaż balustrady i barier energochłonnych na obiekcie w km 8+218
 5. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - skrzyżowanie w km 11+910
  - zjazd w km 11+335 strona lewa
  - zjazd w km 12+570 strona lewa
  - zjazd w km 12+600 strona lewa
 6. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - skrzyżowanie w km 11+910
  - zjazd w km 11+335 strona lewa
  - zjazd w km 12+570 strona lewa
  - zjazd w km 12+600 strona lewa
 7. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - skrzyżowanie w km 11+910
  - zjazd w km 11+335 strona lewa
  - zjazd w km 12+570 strona lewa
  - zjazd w km 12+600 strona lewa
  - od km 13+080 do km 13+100
  - od km 13+110 do km 13+130
 8. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - skrzyżowanie w km 11+910
  - zjazd w km 11+335 strona lewa
  - zjazd w km 12+570 strona lewa
  - zjazd w km 12+600 strona lewa
  - od km 13+080 do km 13+100
  - od km 13+110 do km 13+130

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 01.04.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Montaż wygrodzeń segmentowych U-11a na odcinku od km 10+400 do km 10+700 strona lewa
 2. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 11+150 do km 11+540 strona lewa
 3. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+910 strona prawa
  - od km 11+150 do km 11+540 strona lewa
  - od km 11+850 do km 11+910 strona lewa
 4. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+910 strona prawa
  - od km 11+150 do km 11+540 strona lewa
  - od km 11+850 do km 11+910 strona lewa
 5. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 10+370 do km 10+430
  - od km 12+500 do km 12+900
  - od km 13+400 do km 14+500
 6. Montaż przepustu P14 w km 11+870.
 7. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 8. Umacnianie stożków obiektu w km 8+218
 9. Układanie nawierzchni z żywicy na kapach w km 8+218

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 25.03.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Montaż wygrodzeń segmentowych U-11a na odcinku od km 10+300-10+400 strona lewa oraz 14+500-14+700 strona lewa
 2. Wykonywanie górnej podbudowy z betonu C25/30 oraz nawierzchni z betonu C35/45 na zatoce autobusowej w km 10+400 strona prawa
 3. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 11+300 do km 11+850 strona prawa
 4. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 10+370 do km 10+430
  - od km 12+500 do km 12+900
  - od km 13+400 do km 14+500
 5. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 6. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 7. Betonowanie ścian kanału pod obiektem w km 8+218
 8. Rozbiórka mostu w km 11+860

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 18.03.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+900 strona prawa
  - od km 11+150 do km 11+580 strona lewa
 2. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+900 strona prawa
  - od km 11+150 do km 11+580 strona lewa
 3. Montaż wygrodzeń segmentowych U-11a na odcinku od km 8+300-8+800 strona lewa oraz 14+700-14+800 strona lewa
 4. Wykonywanie podbudowy z kruszywa pod chodniki i ciągi pieszo-rowerowe na odcinkach:
  - od km 5+000 do km 5+050
  - od km 10+370 do km 10+430
 5. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 11+040 do km 11+300 strona prawa
 6. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+150 strona lewa
  - od km 11+540 do km 11+850 strona lewa
 7. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+150 strona lewa
  - od km 11+540 do km 11+850 strona lewa
 8. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 2+500 do km 2+750
  - od km 10+370 do km 10+430
  - od km 12+500 do km 12+900
  - od km 14+500 do km 14+900
 9. Wykonywanie warstwy wiążącej na odcinkach:
  - od km 7+750 do km 9+200
  - od km 10+320 do km 10+900
 10. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 11. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 12. Montaż gurtów i betonowanie kanału pod obiektem w km 8+218
 13. Rozbiórka mostu w km 11+860

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 11.03.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+150 strona lewa
  - od km 11+540 do km 11+850 strona lewa
 2. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+150 strona lewa
  - od km 11+540 do km 11+850 strona lewa
 3. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
  - od km 10+050 do km 10+100 strona prawa
 4. Montaż wygrodzeń segmentowych U-11a na odcinku od km 8+800 do km 9+150 strona lewa
 5. Wykonywanie podbudowy z kruszywa pod chodniki i ciągi pieszo-rowerowe na odcinkach:
  - od km 10+800 do km 10+950
  - od km 12+900 do km 13+080
 6. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 11+580 do km 11+750 strona lewa
 7. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 3+650 do km 3+800
  - od km 10+800 do km 10+950
  - od km 12+200 do km 13+080
 8. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 9. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 10. Wykonywanie podwalin pod umocnienie stożków obiektu w km 8+218

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 04.03.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+150 strona lewa
  - od km 11+540 do km 11+850 strona lewa
 2. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+150 strona lewa
  - od km 11+540 do km 11+850 strona lewa
 3. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
  - od km 10+050 do km 10+100 strona prawa
 4. Montaż wygrodzeń segmentowych U-11a na odcinku od km 8+800 do km 9+150 strona lewa
 5. Wykonywanie podbudowy z kruszywa pod chodniki i ciągi pieszo-rowerowe na odcinkach:
  - od km 10+800 do km 10+950
  - od km 12+900 do km 13+080
 6. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 11+580 do km 11+750 strona lewa
 7. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 3+650 do km 3+800
  - od km 10+800 do km 10+950
  - od km 12+200 do km 13+080
 8. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 9. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 10. Wykonywanie podwalin pod umocnienie stożków obiektu w km 8+218

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 25.02.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie umocnienia skarpy płytami ażurowymi, km 5+680-5+720
 2. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego w km 12+620 strona prawa;
 3. Wykonywanie przepustów PZ11 i PZ12
 4. Montaż obrzeży na odcinku od km 10+800 do km 10+900
 5. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 6. Wykonywanie prac utrzymaniowych.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 18.02.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi, km 13+640-13+800
 2. Wykonywanie rowów odwodnieniowych, km 13+900-14+000
 3. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego w km 10+820 strona lewa oraz w km 12+520 strona lewa;
 4. Wykonywanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów kostką granitową: PZ1-PZ8
 5. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 6. Wykonywanie prac utrzymaniowych.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 04.02.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi, km 13+640-13+800
 2. Wykonywanie rowów odwodnieniowych, km 13+900-14+000
 3. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego w km 10+820 strona lewa oraz w km 12+520 strona lewa;
 4. Wykonywanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów kostką granitową: PZ1-PZ8
 5. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 6. Wykonywanie prac utrzymaniowych.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 28.01.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi, km 13+400-13+640,
 2. Wykonywanie rowów odwodnieniowych, km 13+700-13+900
 3. Montaż obrzeża 8x30x100, km 8+300-8+410, strona lewa,
 4. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego w km 12+050 strona prawa oraz w km 13+250 strona lewa;
 5. Wykonywanie drenażu na odcinku od km 11+600 do km 11+800 strona lewa;
 6. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 7. Wykonywanie prac utrzymaniowych.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 21.01.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi, km 13+400-13+600,
 2. Wykonywanie rowów odwodnieniowych, km 13+500-13+800,
 3. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 4. Wykonywanie prac utrzymaniowych.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 21.01.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi, km 13+400-13+600,
 2. Wykonywanie rowów odwodnieniowych, km 13+500-13+800,
 3. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 4. Wykonywanie prac utrzymaniowych.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
2020 - ⇅
Aktualności z 2019 roku - ⇅