Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Aktualności

2021 - ⇅

> Stan zaawansowania robót na miesiąc październik 2021 r.

Odbiór końcowy w dniu 15.10.2021

> Stan zaawansowania robót na miesiąc wrzesień 2021 r.

Przygotowywanie do odbioru końcowego.

> Stan zaawansowania robót na dzień – 26.08.2021 r.

Przygotowywanie terenu budowy do odbioru końcowego.

> Stan zaawansowania robót na dzień – 19.08.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonanie robót brukarskich na odcinkach:
  od km 8+150 do km 8+300
  od km 10+950 do km 11+300
 2. Wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego
 3. Montaż bariero-poręczy U11b
 4. Wykonywanie humusowania skarp i terenów płaskich
 5. Umocnienie wlotów i wylotów przepustów
> Stan zaawansowania robót na dzień – 05.08.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 10+950-11+070
 2. Wykonywanie oznakowania pionowego
 3. Montaż bariero-poręczy U11b
 4. Wykonywanie fundamentów pod bariero-poręcze U11b
 5. Wykonywanie humusowania skarp i terenów płaskich
> Stan zaawansowania robót na dzień – 29.07.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 10+950-13+200
 2. Wykonywanie warstwy ścieralnej BBTM na odcinku od km 9+200 do km 15+070
 3. Wykonywanie oznakowania poziomego na odcinku od km 9+200 do km 15+070
 4. Wykonywanie warstwy ścieralnej BBTM na odcinku od km 13+200 do km 15+030
 5. Wykonywanie warstwy wiążącej na skrzyżowaniu w km 13+165, 13+400
> Stan zaawansowania robót na dzień – 22.07.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 10+950-13+200
 2. Wykonywanie warstwy ścieralnej BBTM na odcinku od km 9+200 do km 15+070
 3. Wykonywanie oznakowania poziomego na odcinku od km 9+200 do km 15+070
 4. Wykonywanie warstwy ścieralnej BBTM na odcinku od km 13+200 do km 15+030
 5. Wykonywanie warstwy wiążącej na skrzyżowaniu w km 13+165, 13+400
> Stan zaawansowania robót na dzień – 15.07.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 11+070 do km 11+950
  - od km 12+200 do km 12+600
 2. Wykonywanie fundamentów pod bariero-poręcze U11b
 3. Zbrojenie i betonowanie muru oporowego przy kościele w Psarach (km 12+200)
 4. Wykonywanie umocnienia rowu, km 10+640-10+820 strona prawa
 5. Wykonywanie warstwy wiążącej na skrzyżowaniu w km 13+165
 6. Wykonywanie oznakowania poziomego na odcinku od km 13+200 do km 15+030
 7. Wykonywanie warstwy ścieralnej BBTM na odcinku od km 13+200 do km 15+030
 8. Wykonywanie warstwy ścieralnej SMA na odcinkach:
  - od km 11+850 do km 11+950 wraz ze skrzyżowaniem w km 11+915
  - od km 13+110 do km 13+200.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 01.07.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 11+070 do km 11+950
  - od km 12+600 do km 13+200
 2. Montaż bariero-poręczy U11b na odcinku od km 8+170 do km 8+240
 3. Wykonywanie fundamentów pod bariero-poręcze U11b
 4. Zbrojenie muru oporowego przy kościele w Psarach (km 12+200)
 5. Wykonywanie humusowania skarp i terenów płaskich na odcinku od km 11+700 do km 13+200
 6. Wykonywanie poboczy z destruktu asfaltowego na odcinku od km 10+640 do km 10+820
> Stan zaawansowania robót na dzień – 24.06.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego – km 11+200 – 11+400 L,
 2. Wykonanie robót brukarskich na ul. Kolejowej,
 3. Wykonanie robót brukarskich na skrzyżowaniu w km 13+150,
 4. Wykonanie nawierzchni SMA w km 15+020-15+345,
 5. Wykonanie zjazdu w km 13+300.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 17.06.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Skropienie emulsją warstwy wiążącej – km 3+690; 4+048; 4+566; 5+600; 5+782; 7+134; 8+500; 9+143
 2. Wykonanie warstwy ścieralnej BBTM 8S – km 3+690; 4+048; 4+566; 5+600; 5+730 – 5+820; 7+134; 8+500; 9+143; 9+000 – 9+200
 3. Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego – km 11+200 – 11+400 L
 4. Umocnienie rowu płytami ażurowymi – km 10+700 – 10+800
 5. Montaż korytka D8 – km 10+640 – 10+700
 6. Montaż ścieku przykrawędziowego – km 10+980 – 11+085 P
 7. Montaż barier energochłonnych – km 8+800 – 8+855 P
> Stan zaawansowania robót na dzień – 27.05.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 11+050 do km 11+900
  - od km 12+900 do km 13+200
 2. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 3. Wykonywanie stabilizacji podłoża na odcinku:
  - od km 10+940 do km 11+040
 4. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 10+940 do km 11+040
 5. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 11+940 do km 11+040
 6. Wykonywanie warstwy wiążącej na odcinku od km 11+950 do km 13+220 oraz na skrzyżowaniach w km: 11+456 strona lewa, 11+780 strona prawa, 12+364 strona lewa, 12+564 strona lewa, 12+603 strona lewa, 11+915 strona lewa i prawa
> Stan zaawansowania robót na dzień – 20.05.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 12+900 do km 13+200
  - od km 4+600 do km 4+900
 2. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 3. Wykonywanie humusowania na odcinku od km 4+000 do km 7+000
 4. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 10+940 do km 11+040
 5. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 10+940 do km 11+040
 6. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 10+940 do km 11+040
 7. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 11+070 do km 11+950
 8. Wykonywanie warstwy wiążącej na odcinku od km 11+070 do km 11+950.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 13.05.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 12+900 do km 13+200
  - od km 4+600 do km 4+900
 2. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 3. Wykonywanie humusowania na odcinku od km 4+000 do km 7+000
 4. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 10+940 do km 11+040
 5. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 10+940 do km 11+040
 6. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 10+940 do km 11+040
 7. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 11+070 do km 11+950
 8. Wykonywanie warstwy wiążącej na odcinku od km 11+070 do km 11+950.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 29.04.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 12+500 do km 13+200
  - od km 11+040 do km 12+000
 2. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 3. Rozbiórka i ponowny montaż wydłużonych przepustów PZ26, PZ27, PZ28, PZ29
 4. Wykonywanie humusowania na odcinku od km 13+400 do km 14+200
 5. Montaż ścieków przykrawędziowych na odcinku od km 2+800 do km 3+500 strona lewa oraz od km 2+354 do km 3+500 strona prawa
 6. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 13+080 do km 13+100
  - od km 13+110 do km 13+140
  - zjazd w km 13+165 (ul. Wspólna, Kolejowa, Pokoju)
 7. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 13+080 do km 13+100
  - od km 13+110 do km 13+140
  - zjazd w km 13+165 (ul. Wspólna, Kolejowa, Pokoju)
 8. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 13+080 do km 13+100
  - od km 13+110 do km 13+140
  - zjazd w km 13+165 (ul. Wspólna, Kolejowa, Pokoju)
 9. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - skrzyżowanie w km 11+910
  - od km 13+080 do km 13+100
  - od km 13+110 do km 13+140
  - zjazd w km 13+165 (ul. Wspólna, Kolejowa, Pokoju)
> Stan zaawansowania robót na dzień – 22.04.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 12+500 do km 12+900
 2. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 3. Montaż ścieków przykrawędziowych na odcinku od km 2+354 do km 2+800 strona lewa
 4. Montaż balustrady i barier energochłonnych na obiekcie w km 8+218
 5. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - skrzyżowanie w km 11+910
  - zjazd w km 11+335 strona lewa
  - zjazd w km 12+570 strona lewa
  - zjazd w km 12+600 strona lewa
 6. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - skrzyżowanie w km 11+910
  - zjazd w km 11+335 strona lewa
  - zjazd w km 12+570 strona lewa
  - zjazd w km 12+600 strona lewa
 7. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - skrzyżowanie w km 11+910
  - zjazd w km 11+335 strona lewa
  - zjazd w km 12+570 strona lewa
  - zjazd w km 12+600 strona lewa
  - od km 13+080 do km 13+100
  - od km 13+110 do km 13+130
 8. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - skrzyżowanie w km 11+910
  - zjazd w km 11+335 strona lewa
  - zjazd w km 12+570 strona lewa
  - zjazd w km 12+600 strona lewa
  - od km 13+080 do km 13+100
  - od km 13+110 do km 13+130

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 01.04.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Montaż wygrodzeń segmentowych U-11a na odcinku od km 10+400 do km 10+700 strona lewa
 2. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 11+150 do km 11+540 strona lewa
 3. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+910 strona prawa
  - od km 11+150 do km 11+540 strona lewa
  - od km 11+850 do km 11+910 strona lewa
 4. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+910 strona prawa
  - od km 11+150 do km 11+540 strona lewa
  - od km 11+850 do km 11+910 strona lewa
 5. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 10+370 do km 10+430
  - od km 12+500 do km 12+900
  - od km 13+400 do km 14+500
 6. Montaż przepustu P14 w km 11+870.
 7. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 8. Umacnianie stożków obiektu w km 8+218
 9. Układanie nawierzchni z żywicy na kapach w km 8+218

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 25.03.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Montaż wygrodzeń segmentowych U-11a na odcinku od km 10+300-10+400 strona lewa oraz 14+500-14+700 strona lewa
 2. Wykonywanie górnej podbudowy z betonu C25/30 oraz nawierzchni z betonu C35/45 na zatoce autobusowej w km 10+400 strona prawa
 3. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 11+300 do km 11+850 strona prawa
 4. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 10+370 do km 10+430
  - od km 12+500 do km 12+900
  - od km 13+400 do km 14+500
 5. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 6. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 7. Betonowanie ścian kanału pod obiektem w km 8+218
 8. Rozbiórka mostu w km 11+860

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 18.03.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+900 strona prawa
  - od km 11+150 do km 11+580 strona lewa
 2. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+900 strona prawa
  - od km 11+150 do km 11+580 strona lewa
 3. Montaż wygrodzeń segmentowych U-11a na odcinku od km 8+300-8+800 strona lewa oraz 14+700-14+800 strona lewa
 4. Wykonywanie podbudowy z kruszywa pod chodniki i ciągi pieszo-rowerowe na odcinkach:
  - od km 5+000 do km 5+050
  - od km 10+370 do km 10+430
 5. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 11+040 do km 11+300 strona prawa
 6. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+150 strona lewa
  - od km 11+540 do km 11+850 strona lewa
 7. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+150 strona lewa
  - od km 11+540 do km 11+850 strona lewa
 8. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 2+500 do km 2+750
  - od km 10+370 do km 10+430
  - od km 12+500 do km 12+900
  - od km 14+500 do km 14+900
 9. Wykonywanie warstwy wiążącej na odcinkach:
  - od km 7+750 do km 9+200
  - od km 10+320 do km 10+900
 10. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 11. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 12. Montaż gurtów i betonowanie kanału pod obiektem w km 8+218
 13. Rozbiórka mostu w km 11+860

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 11.03.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+150 strona lewa
  - od km 11+540 do km 11+850 strona lewa
 2. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+150 strona lewa
  - od km 11+540 do km 11+850 strona lewa
 3. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
  - od km 10+050 do km 10+100 strona prawa
 4. Montaż wygrodzeń segmentowych U-11a na odcinku od km 8+800 do km 9+150 strona lewa
 5. Wykonywanie podbudowy z kruszywa pod chodniki i ciągi pieszo-rowerowe na odcinkach:
  - od km 10+800 do km 10+950
  - od km 12+900 do km 13+080
 6. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 11+580 do km 11+750 strona lewa
 7. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 3+650 do km 3+800
  - od km 10+800 do km 10+950
  - od km 12+200 do km 13+080
 8. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 9. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 10. Wykonywanie podwalin pod umocnienie stożków obiektu w km 8+218

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 04.03.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+150 strona lewa
  - od km 11+540 do km 11+850 strona lewa
 2. Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 11+040 do km 11+150 strona lewa
  - od km 11+540 do km 11+850 strona lewa
 3. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
  - od km 10+050 do km 10+100 strona prawa
 4. Montaż wygrodzeń segmentowych U-11a na odcinku od km 8+800 do km 9+150 strona lewa
 5. Wykonywanie podbudowy z kruszywa pod chodniki i ciągi pieszo-rowerowe na odcinkach:
  - od km 10+800 do km 10+950
  - od km 12+900 do km 13+080
 6. Wykonywanie wykopu na odcinku od km 11+580 do km 11+750 strona lewa
 7. Wykonywanie robót brukarskich na odcinkach:
  - od km 3+650 do km 3+800
  - od km 10+800 do km 10+950
  - od km 12+200 do km 13+080
 8. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 9. Wykonywanie prac utrzymaniowych.
 10. Wykonywanie podwalin pod umocnienie stożków obiektu w km 8+218

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 25.02.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie umocnienia skarpy płytami ażurowymi, km 5+680-5+720
 2. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego w km 12+620 strona prawa;
 3. Wykonywanie przepustów PZ11 i PZ12
 4. Montaż obrzeży na odcinku od km 10+800 do km 10+900
 5. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 6. Wykonywanie prac utrzymaniowych.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 18.02.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi, km 13+640-13+800
 2. Wykonywanie rowów odwodnieniowych, km 13+900-14+000
 3. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego w km 10+820 strona lewa oraz w km 12+520 strona lewa;
 4. Wykonywanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów kostką granitową: PZ1-PZ8
 5. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 6. Wykonywanie prac utrzymaniowych.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 04.02.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi, km 13+640-13+800
 2. Wykonywanie rowów odwodnieniowych, km 13+900-14+000
 3. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego w km 10+820 strona lewa oraz w km 12+520 strona lewa;
 4. Wykonywanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów kostką granitową: PZ1-PZ8
 5. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 6. Wykonywanie prac utrzymaniowych.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 28.01.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi, km 13+400-13+640,
 2. Wykonywanie rowów odwodnieniowych, km 13+700-13+900
 3. Montaż obrzeża 8x30x100, km 8+300-8+410, strona lewa,
 4. Wykonywanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu cementowego w km 12+050 strona prawa oraz w km 13+250 strona lewa;
 5. Wykonywanie drenażu na odcinku od km 11+600 do km 11+800 strona lewa;
 6. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 7. Wykonywanie prac utrzymaniowych.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 21.01.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi, km 13+400-13+600,
 2. Wykonywanie rowów odwodnieniowych, km 13+500-13+800,
 3. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 4. Wykonywanie prac utrzymaniowych.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 21.01.2021 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi, km 13+400-13+600,
 2. Wykonywanie rowów odwodnieniowych, km 13+500-13+800,
 3. Zimowe utrzymanie całego odcinka DW913
 4. Wykonywanie prac utrzymaniowych.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 11+000 do km 12+000 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
2020 - ⇅
Aktualności z 2019 roku - ⇅