Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Zamawiający

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
40-609 Katowice
ul. Lechicka 24
telefon:  +48 32 78 19 211
e-mail:  sekretariat@zdw.katowice.pl
strona internetowa:  www.zdw.katowice.pl

Kierownik Projektu:   mgr inż. Lesław Dworzyński

Wykonawca

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Dyrekcja PH
Oddział Katowice
ul. Kolista 25,
40-467 Katowice
strona internetowa:  www.strabag.pl

Biuro budowy:  Sączów, ul. Pocztowa 16
e-mail:  biurodw913@strabag.com
Kierownik budowy:  Piotr Golda

Nadzór inwestorski

INTEGRAL Sp. z o.o.
40-956 Katowice
ul. Graniczna 29 skr. 53
telefon: 32 727 7680
strona internetowa:  www.integral.katowice.pl

Biuro budowy:  Sączów, ul. Pocztowa 16
Inżynier Kontraktu:  Krzysztof Klimosz

Projektant

ILF CONSULTING ENGINEERES Sp. z o.o.
02-823 Warszawa
ul. Osmańska 12
strona internetowa:  www.poland.ilf.com