Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Utrudnienia ruchu

> Aktualne informacje o utrudnieniach w ruchu można znaleść na stronie:
www.edrogi.pl/utrudnienia-na-drogach/powiat-tarnogorski

ROK 2021 - ⇅

> 29.04.2021 r.

Wykonawca w dniu 10.05.2021r. planuje wprowadzić Tymczasową Organizację Ruchu – Aneks nr 1 do objazdu nr 4 – etap 1 (wprowadzenie tymczasowej sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic: Zwycięstwa (DW913), 1 Maja oraz Belna w miejscowości Strzyżowice).

W dniach od 6 do 8 maja 2021r. planowane jest wykonywanie nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 11+040-11+900. Wiąże się to z koniecznością całkowitego zamknięcia drogi pomiędzy ul. Belną a ul. Graniczną.


> 25.03.2021 r.

Wykonawca informuje, iż w związku z wystąpieniem awarii na drodze wojewódzkiej nr 913 w km ok. 11+600 w miejscowości Strzyżowice, droga w dniu dzisiejszym od godz. 9.00 zostanie zamknięta na odcinku ok km 11+040 (skrzyżowanie DW 913 z ul. Belną) do km 11+900 (skrzyżowanie DW 913 z ul. Graniczną). Dopuszczony zostanie jedynie dojazd mieszkańców do posesji zlokalizowanych na przedmiotowym odcinku drogi.

Zamknięcie drogi spowodowane jest złym stanem korpusu drogowego remontowanej DW 913, który wymaga natychmiastowej naprawy z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz możliwość wystąpienia szkód materialnych.

Niezwłocznie po zakończeniu prac awaryjnych, zostanie przywrócona poprzednia organizacja ruchu.


ROK 2020 - rozwiń ⇅
ROK 2019 - rozwiń ⇅