Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Nazwa zadania

ZADANIE NR 1:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”

ZADANIE NR 2:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary”
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary”
„Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary”

Podstawowe informacje o inwestycji


Okres realizacji projektu: 12.08.2019 r. – 15.10.2021 r.
Umowa: WI-K/P/180906/2/1
Podpisanie Umowy: 12.08.2019 r.
Przekazanie terenu budowy: 22.08.2019 r.
Umowny termin zakończenia i rozliczenia zadania: 15.10.2021 r.
Koszt inwestycji: 92 277 839,09 zł - NETTO
113 501 742,08 zł - BRUTTO
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 50 150 000,00 zł

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 913 położony jest w województwie śląskim, na terenie powiatów będzińskim i tarnogórskim. Przebiega przez pięć gmin: Gmina Ożarowice, Gmina Mierzęcice, Gmina Bobrowniki, Gmina Psary, Miasto Będzin.

Początek przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 913 rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą krajową DK 78 w miejscowości Nowa Wieś – Celiny [km 2+354,00], a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajową DK 86 w miejscowości Będzin w [km 15+345,47]. Pierwszy odcinek drogi, od skrzyżowania z DK 78 do granicy miejscowości Myszkowice, długości około 700 m, przebiega przez Gminy Ożarowice i Mierzęcice. Drugi odcinek położony jest w gminie Bobrowniki, droga wojewódzka biegnie przez miejscowości Myszkowice i Siemonia. Trzeci odcinek przebiega przez Gminę Psary i następujące miejscowości: Góra Siewierska, Strzyżowice, Psary i Gródków. Ostatni odcinek położony jest w miejscowości Będzin. Łączna długość projektowanego odcinka wynosi 12,59 km.