Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Aktualności

2020 - ⇅

> Stan zaawansowania robót na dzień – 16.01.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 8+000 do km 11+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince
- Wykonywanie umocnienia płytami ażurowymi rowów odwodnieniowych na odcinkach:
     a) od km 2+500 do km 2+650 strona lewa
     b) od km 6+150 do km 6+350 strona lewa
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 2+354 do km 2+470
     b) od km 7+350 do km 7+600 strona prawa
- Wykonywanie poboczy z destruktu asfaltowego na odcinku od km 6+200 do km 6+700 strona prawa.
- Wykonywanie koryta pod stabilizację na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 9+150 do km 9+400 strona lewa.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
     a) od km 9+400 do km 9+700
     b) od km 2+354 do km 2+470
     c) od km 4+600 do km 5+600
- Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+100 do km 8+200 strona prawa
- Układanie obrzeża drogowego na odcinkach:
     a) od km 2+470 do km 2+850 strona prawa
     b) od km 6+900 do km 7+100 strona prawa
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 2+354 do km 5+600 – całkowite zamknięcie – Objazd nr 2
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 4+800 do km 5+200
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+200 do km 9+500
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
     a) od km 5+600 do km 5+800,
     b) od km 7+500 do km 7+650,
     c) od km 14+200 do km 14+250.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej od km 14+100 do km 14+150.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 9 stycznia 2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 10+000 do km 15+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie rowów odwodnieniowych na odcinku od km 2+470 do km 2+850.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi na odcinku od km 6+150 do km 6+350 strona prawa.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 7+900 do km 8+200 strona prawa.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 9+400 do km 9+650 strona lewa.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 9+150 do km 9+400.
- Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+100 do km 8+200 strona prawa.
- Układanie krawężnika wzdłuż zatoki autobusowej w km ok. 6+800 strona prawa.
- Rozbiórki wiat przystankowych i ogrodzeń na odcinku od km 9+150 do km 9+250.
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 5+850 do km 6+150 strona lewa – ETAP 2.21.
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 6+400 do km 6+750 strona lewa – ETAP 2.23b.
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa – ETAP 28b.
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 9+150 do km 10+900 – całkowite zamknięcie – Objazd nr 4.
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 4+800 do km 5+200.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 4+800 do km 5+200.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 5+600 do km 5+800.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej od km 14+150 do km 14+200.

Aktualności z 2019 roku - ⇅