Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Aktualności

2019 - ⇅

> Opis prac na koniec września 2019 r.

Roboty drogowe
a) Wycinka drzew
b) Sprzątanie po wycince
c) Zdjęcie humusu
d) Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu
e) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
f) Wykonanie robót ziemnych (nasypy i wykopy)
g) Wykonanie stabilizacji gruntu cementem z środkiem jonowymiennym
h) Wykonanie podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
i) Wykonanie robót brukarskich
j) Wykonanie podbudowy bitumicznej

Roboty branżowe
a) Wykonanie kanalizacji deszczowej
b) Wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej
c) Wykonanie przebudowy sieci gazowej
d) Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej
e) Wykonanie przebudowy SN i NN
f) Wykonanie przebudowy teletechniki

Roboty mostowe
a) Roboty przygotowawcze pod wykonanie przepustów: Z5, Z6, Z7, Z8> 28 września 2019 r.

Informacje na temat wykonanych prac budowlanych w okresie od 23.09.2019 do 28.09.2019 (tydzień 39/2019).

WYKONAWCA w 39 tygodniu 2019 wykonał następujące roboty:
1. Usunięcie 70 drzew w km 2+400 strona prawa; 2+750 - 2+800 strona prawa.
2. Usunięcie humusu - 2300 m2 w km 2+470-2+800 strona prawa; 5+450-5+700 strona lewa; 6+100-6+700 strona lewa; 6+700-6+800 strona prawa.> 9 września 2019 r.

W dniu 09.09.2019r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu:
- sygnalizacja świetlna wahadłowa na odcinaku 2+470 – 2+850 - strona prawa – za zjazdem z DK nr 78 na DW 913 w miejscowości Celiny,
- całkowite zamknięcie z możliwością dojazdu do posesji w km 5+600 – 6+800 – w miejscowości Siemonia z utrzymaniem możliwości dojazdu do posesji.> 9 września 2019 r.

W poniedziałek, 9 września br. firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. rozpocznie prace przy przebudowie DW 913. Przebudowa tej drogi na trzynastokilometrowym odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DK 86 potrwa do lipca 2021 roku. Konstrukcja drogi zostanie rozebrana i wybudowana od nowa, zgodnie z nowoczesnymi standardami technicznymi.

Więcej informacji na: www.zdw.katowice.pl