Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Aktualności

2020 - ⇅

> Stan zaawansowania robót na dzień – 30.07.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 7+800 do km 8+170
 2. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - od km 14+600-15+000
 3. Wykonanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 7+600 do km 7+800 wraz z rondem.
 4. Wykonanie warstwy wiążącej na odcinku od km 6+860 do km 7+800 wraz z rondem.
 5. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 7+790 do km 8+170.
 6. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 12+250 do km 12+400
  - od km 14+900 do km 15+070
 7. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 12+250 do km 12+400
  - od km 14+900 do km 15+070
 8. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 12+250 do km 12+350 strona prawa,
  - od km 15+120 do km 15+220 strona prawa.
 9. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 13+100 do km 13+400.
 10. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300.
 11. Zasypka przepustów Z2, Z3, Z4.
 12. Wykonanie fundamentu pod przepust Z9 wraz z zasypką fundamentów.
 13. Wykonanie ścian muru oporowego w km 12+000.
 14. Wykonanie izolacji zgrzewalnej przepustu Z6 i Z7.
 15. Wykonanie płyt zespalających przepustów Z2, Z3, Z4.
 16. Wykop i podkład betonowy pod fundament przepustu Z5.
 17. Wykonanie płyt przejściowych przepustu Z8.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+000 do km 13+100 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 23.07.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 7+800 wraz z rondem
 2. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 7+650
  - od km 10+000 do km 10+300
 3. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - od km 8+800 do km 9+150
  - od km 12+000 do km 12+000
  - od km 13+400 do km 14+000
 4. Montaż wygrodzeń segmentowych dla pieszych U-11 na odcinku od km 4+600 do km 5+100
 5. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 7+600 do km 7+800 wraz z rondem
 6. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 13+200 do km 13+240 strona prawa
  - od km 12+250 do km 12+400 strona lewa
  - od km 14+900 do km 15+120 strona prawa
 7. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800
  - od km 13+100 do km 13+400
 8. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300
 9. Zasypka przepustów Z2, Z3, Z4.
 10. Wykonanie fundamentu pod przepust Z9 wraz z zasypką fundamentów.
 11. Wykonanie ścian muru oporowego w km 12+000.
 12. Wykonanie zasypki i płyt zespalających przepustu Z8.
 13. Montaż prefabrykatów przepustów oraz izolacje ścian Z2, Z3, Z4, Z8.
 14. Wykop i podkład betonowy pod fundament przepustu Z9.
 15. Wykonanie przepięcia sieci SN na odcinku od km 13+200 do km 15+000.

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+000 do km 13+100 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 16.07.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 8+800 do km 9+150
 2. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 7+400 do km 7+600
  - od km 7+750 do km 8+000
  - od km 9+800 do km 10+000
  - od km 10+450 do km 10+600
 3. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - do km 3+800 do km 3+900 strona lewa
  - od km 14+000 do km 14+200
  - od km 14+200 do km 14+600 strona lewa
 4. Wykonywanie nasypu na odcinkach od km 8+800 do km 9+150
 5. Montaż wygrodzeń segmentowych dla pieszych U-11 na odcinku od km 2+354 do km 3+150
 6. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 8+800 do km 9+000 strona prawa
  - od km 13+100 do km 13+200 strona prawa
  - od km 14+600 do km 14+900 strona prawa
  - od km 14+900 do km 15+120 strona lewa
 7. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 14+600 do km 14+900 strona prawa
  - od km 14+900 do km 15+120 strona lewa
  - od km 15+280 do km 15+345
 8. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800
  - od km 15+260 do km 15+345
 9. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300
 10. Montaż prefabrykatów przepustów Z2, Z3, Z4, Z8
 11. Wykop i podkład betonowy pod fundament przepustu Z9
 12. Betonowanie ścian muru oporowego w km 12+000
 13. Wykonanie fundamentu pod prefabrykaty przepustu Z8
 14. Montaż prefabrykatów przepustów oraz izolacje ścian Z2, Z3, Z4, Z8
 15. Wykop i podkład betonowy pod fundament przepustu Z9

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+800 do km 13+100 i kanalizacji sanitarnej tłocznej.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 09.07.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080 strona lewa
  - od km 7+650 do km 7+750 strona lewa
  - od km 8+000 do km 8+200
  - od km 11+950 do km 12+250 strona prawa
 2. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 7+350 do km 7+400
  - od km 8+700 do km 8+750
  - od km 10+350 do km 10+450
 3. Wykonywanie nawierzchni chodnika na odcinkach:
  - od km 4+300 do km 4+550
 4. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - do km 3+550 do km 3+700 strona prawa
 5. Wykonywanie podbudowy z kruszywa pod ciąg pieszo-rowerowy i chodnik:
  - od km 7+350 do km 8+000 strona lewa
 6. Montaż obrzeża 8x30x100cm na odcinkach:
  - od km 7+350 do km 8+000 strona lewa
 7. Wykonywanie nasypu na odcinkach od km 7+600 do km 8+100 oraz od km 8+800 do km 9+150
 8. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 9+000 do km 9+150 strona prawa
  - od km 15+260 do km 15+345
 9. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 14+200 do km 14+900 strona lewa
 10. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800
  - od km 15+260 do km 15+345
 11. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300
 12. Betonowanie fundamentów przepustów Z2, Z3, Z4
 13. Wykop i podkład betonowy pod fundament przepustu Z8
 14. Wykop i rozbiórka istniejącego przepustu Z9
 15. Betonowanie ścian muru oporowego w km 12+000

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+800 do km 13+100.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 02.07.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080 strona prawa
 2. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 12+250 - 13+100
  - od km 14+900 - 15+345
 3. Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach:
  - od km 4+400 do km 4+600
  - od km 7+200 do km 7+350
  - od km 8+550 do km 8+700
 4. Wykonywanie wykopów pod przepusty Z2, Z3 i Z4
 5. Wykonywanie zbrojenia i betonowania płyt przejściowych przepustów Z6 i Z7
 6. Wykonywanie zbrojenia muru oporowego w km 12+000
 7. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - do km 7+350 do km 7+600 strona lewa
 8. Wykonywanie podbudowy z kruszywa pod ciąg pieszo-rowerowy i chodnik:
  - od km 4+400 do km 4+600 strona prawa
  - od km 8+550 do km 8+800 strona lewa
 9. Montaż obrzeża 8x30x100cm na odcinkach:
  - od km 4+300 do km 4+600
  - od km 7+350 do km 7+600
  - od km 8+550 do km 8+800
  - od km 10+300 do km 10+600
 10. Wykonywanie nasypu na odcinkach od km 7+600 do km 8+100 oraz od km 8+800 do km 9+150
 11. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080 strona lewa
  - od km 8+800 do km 9+150 strona lewa
  - do km 10+850 do km 10+950
  - od km 14+400 - 14+900 strona lewa
 12. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080 strona prawa
  - od km 10+850 do km 10+950
  - od km 13+240 do km 13+340 strona prawa
 13. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800
 14. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+800 do km 13+100.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 25.06.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080 strona lewa
  - od km 7+650 do km 7+750 strona lewa
  - od km 8+000 do km 8+200
  - od km 11+950 do km 12+250 strona prawa
 2. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 8+400 do km 8+550 strona prawa
  - od km 8+800 - 9+150
 3. Wykonywanie nawierzchni chodników na odcinkach:
  - od km 5+000 - 5+400
 4. Układanie segmentów przepustów Z6 i Z7
 5. Wykonywanie zasypek przepustów Z6 i Z7
 6. Wykonywanie ścian muru oporowego w km 5+600
 7. Montaż krawężników 20x30x100cm na odcinkach:
  - do km 7+600 do km 8+000 strona lewa
 8. Wykonywanie podbudowy z kruszywa pod ciąg pieszo-rowerowy:
  - od km 4+400 do km 4+600 strona lewa
  - od km 10+300 do km 10+600 strona lewa
 9. Montaż obrzeża 8x30x100cm na odcinkach:
  - od km 4+400 do km 4+600
  - od km 10+300 do km 10+600
 10. Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+100 do km 8+200 strona lewa
 11. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 8+000 do km 8+200
  - od km 8+400 do km 8+500 strona prawa
  - do km 11+950-12+250 strona prawa
  - od km 14+200-14+400 strona lewa
 12. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080 strona lewa
  - od km 11+950 do km 12+250 strona prawa
 13. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - w km 12+000
 14. Wykonywanie przebudowy światłowodu ORANGE na odcinkach:
  - od km 3+500 do km 4+300

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie budowy wodociągu od km 12+800 do km 13+100
> Stan zaawansowania robót na dzień – 04.06.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800 strona lewa
  - od km 7+600 do km 7+650 strona lewa
  - od km 7+750 do km 8+000 strona lewa
  - od km 13+870 do km 14+050
  - od km 14+050 do km 14+200 strona prawa
 2. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 3+800 do km 4+080
  - od km 12+000 do km 12+250
 3. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
  - od km 2+900 do km 3+050 strona prawa
  - od km 5+400 do km 5+500 strona prawa
  - od km 10+100 do km 10+300 strona lewa
 4. Wykonywanie nawierzchni chodników na odcinkach:
  - od km 2+900 do km 3+150 strona prawa
  - od km 5+600 do km 5+800 strona prawa
  - od km 7+150 do km 7+200 strona prawa
 5. Wykonywanie wykopów pod przepust Z6
 6. Wykonywanie ścian muru oporowego w km 5+600
 7. Wykonywanie betonu podkładowego pod przepust Z7
 8. Montaż obrzeża 8x30x100cm na odcinkach:
  - od km 5+300 do km 5+500 strona lewa
  - od km 7+100 do km 7+350
 9. Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+240 do km 8+280 strona prawa
 10. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 8+570 do km 8+770
 11. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 7+650 do km 7+800 strona prawa
  - od km 13+200 do km 13+300 strona lewa
  - od km 14+200 do km 14+300 strona prawa
 12. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800 strona lewa
  - od km 7+600 do km 7+650 strona lewa
  - od km 7+750 do km 8+000 strona lewa
 13. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 7+700
  - od km 10+850 do km 10+900
  - od km 12+200 do km 12+300
 14. Wykonywanie przebudowy sieci NN na odcinku od km 7+600 do km 7+800

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 12+800-13+100
> Stan zaawansowania robót na dzień – 28.05.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 8+000 strona prawa
  - od km 8+410 do km 8+520 strona lewa
  - od km 13+320 do km 13+430 strona prawa
 2. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 8+000 strona lewa
 3. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
  - od km 5+300 do km 5+500 strona lewa
 4. Wykonywanie nawierzchni chodników - rondo w km 6+850
 5. Betonowanie płyt przejściowych przepustów Z2, Z3 i Z4
 6. Wykonywanie ścian muru oporowego w km 5+520 oraz zbrojenie ścian muru oporowego w 5+600
 7. Wykonywanie wykopu pod przepust Z7
 8. Wykonywanie przepustów P7, PZ19, PZ20, PZ21, PZ22
 9. Montaż krawężnika 20x30x100 na odcinku od km 4+080 do km 4+230 oraz od km 5+300 do km 5+500
 10. Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+240 do km 8+280 strona prawa
 11. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 4+080 do km 4+600
 12. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800 strona lewa
  - od km 7+600 do km 7+700 strona prawa
  - od km 7+700 do km 8+000 strona lewa
  - od km 14+000 do km 14+200 strona prawa
  - od km 13+870 do km 14+050 strona lewa
 13. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 13+870 do km 14+050
  - od km 14+050 do km 14+200 strona prawa
 14. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 7+700
  - od km 12+200 do km 12+300
  - od km 12+800 do km 12+900

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 12+800-13+100
> Stan zaawansowania robót na dzień – 21.05.2020 r.

Zadanie nr 1

 1. Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800 strona prawa
  - od km 4+080 do km 4+230
  - od km 8+550 do km 8+800 strona prawa
  - od km 10+750 do km 10+900 strona prawa
  - od km 13+400 do km 13+870 strona prawa
 2. Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
  - od km 8+550 do km 8+800 strona prawa
 3. Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
  - od km 9+760 do km 10+300 strona prawa
 4. Wykonywanie nawierzchni chodników na odcinku od km 3+000 do km 3+150 strona prawa oraz rondo w km 6+850
 5. Wykonywanie zasypek oraz zbrojenia płyt przejściowych przepustów skrzynkowych Z2, Z3 i Z4.
 6. Wykonywanie ścian muru oporowego w km 5+520
 7. Montaż obrzeża drogowego 8x30x100 na odcinkach:
  - od km 3+450 do km 3+500 strona lewa
  - od km 5+600 do km 5+800
  - od km 6+750 do km 6+850 strona prawa
 8. Wykonywanie umocnienia skarpy koszem i materacem gabionowym w km od 5+300 do km 5+500
 9. Montaż krawężnika 20x30x100 na odcinku od km 4+200 do km 4+600 oraz od km 8+550 do km 8+800
 10. Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+200 do km 8+400 strona prawa
 11. Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
  - od km 10+260 do km 10+720
 12. Wykonywanie wykopu na odcinkach:
  - od km 3+600 do km 3+800 strona lewa
  - od km 4+080 do km 4+150
  - od km 7+700 do km 8+000 strona prawa
  - od km 13+900 do km 14+000 strona prawa
 13. Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
  - od km 7+600 do km 8+000 strona prawa
  - od km 13+400 do km 13+870 strona prawa
 14. Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
  - od km 3+900 do km 4+000
 15. Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
  - od km 9+000 do km 9+100
  - od km 12+100 do km 12+200
  - od km 12+700 do km 12+800

Zadanie nr 2

 1. Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 13+100-13+400
 2. Budowa wodociągu od km 12+430 do km 13+000
 3. Budowa wodociągu od km 11+920 do km 12+280
> Stan zaawansowania robót na dzień – 14.05.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 8+550 do km 8+800 strona lewa.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 7+600 do km 8+000 strona prawa.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
 1. od km 9+200 do km 9+600 strona prawa,
 2. od km 9+700 do km 9+900 strona prawa.
- Wykonywanie nawierzchni chodników na odcinku od km 2+850 do km 3+000 strona prawa oraz rondo w km 6+850
- Wykonywanie izolacji i zasypek przepustów skrzynkowych Z2, Z3 i Z4.
- Wykonywanie pali pod mury oporowe w km 12+000
- Wykonywanie umocnienia skarpy koszem i materacem gabionowym w km od 5+300 do km 5+500
- Montaż krawężnika 20x30x100 na odcinku od km 10+300 do km 10+750
- Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+550 do km 8+800 strona prawa
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 14+400 do km 14+800 strona prawa oraz na odcinku od km 7+600 do km 8+000
- Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 7+100 do km 7+350.
- Wykonywanie warstwy wiążącej na odcinkach:
 1. od km 2+354 do km 3+550.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 7+600 do km 7+700 strona prawa,
 2. od km 13+500 do km 13+900 strona prawa.
- Wykonywanie wykopu w skale na odcinkach:
 1. od km 4+200 do km 4+300.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem na odcinkach:
 1. od km 3+600 do km 3+800 strona prawa.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. od km 3+900 do km 4+000.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 4+100 do km 4+400,
 2. od km 9+000 do km 9+100,
 3. od km 12+000 do km 12+100,
 4. od km 12+600 do km 12+700.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 13+100 - 13+400.
- Budowa wodociągu od km 12+430 do km 13+000.
- Budowa wodociągu od km 11+920 do km 12+280.> Stan zaawansowania robót na dzień – 07.05.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 10+750 do km 10+950 strona lewa,
 2. od km 13+400 do km 13+900 strona lewa.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
 1. od km 10+100 do km 10+300 strona prawa.
- Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 3+200 do km 3+400 strona lewa
- Montaż elementów prefabrykowanych dla przepustów skrzynkowych: Z2, Z3 i Z4
- Wykonywanie pali pod mury oporowe w km 5+520 oraz w km 5+600
- Wykonywanie umocnienia skarpy koszem i materacem gabionowym w km od 5+300 do km 5+500
- Wykonywanie nawierzchni chodnika od km 7+350 do km 7+600
- Montaż krawężnika 20x30x100 na odcinku od km 7+100 do km 7+350
- Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+550 do km 8+800 strona lewa
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 14+400 do km 14+800 strona prawa
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 5+600 do km 5+850.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 3+550 do km 3+800 strona prawa,
 2. od km 7+100 do km 7+350,
 3. od km 10+750 do km 10+950 strona lewa,
 4. od km 13+400 do km 13+500 strona prawa.
- Wykonywanie wykopu w skale na odcinkach:
 1. od km 4+200 do km 4+300.
- Wykonywanie koryta pod stabilizację na odcinkach:
 1. od km 10+750 do km 10+950 strona lewa.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 13+400.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 4+100 do km 4+400,
 2. od km 12+000 do km 12+100,
 3. od km 13+100 do km 13+400.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 13+100 - 13+400.
- Budowa wodociągu od km 12+430 do km 13+000.
- Budowa wodociągu od km 11+920 do km 12+280.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 30.04.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 4+400 do km 4+600,
 2. od km 7+100 do km 7+350,
 3. od km 10+300 do km 10+750.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 5+600 do km 5+800.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
 1. od km 9+400 do km 9+600 strona prawa.
- Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 2+850 do km 3+200 strona lewa oraz od km 4+600 do km 4+800 strona lewa.
- Wykonywanie płyt żelbetowych dla przepustów skrzynkowych: Z2, Z3 i Z4.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 3+600 do km 3+800,
 2. od km 13+100 do km 13+400.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 5+600 do km 5+850,
 2. rondo w km 6+850 (wylot na Sączów).
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. rondo w km 6+850 wraz z wlotami i wylotami.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 4+400 do km 4+600,
 2. od km 7+100 do km 7+350,
 3. od km 10+300 do km 10+750 strona prawa,
 4. od km 10+600 do km 10+750 strona lewa,
 5. od km 13+600 do km 13+800 strona lewa.
- Wykonywanie wykopu w skale na odcinkach:
 1. od km 4+200 do km 4+300.
- Wykonywanie koryta pod stabilizację na odcinkach:
 1. od km 4+400 do km 4+600,
 2. od km 7+100 do km 7+350,
 3. od km 10+300 do km 10+750 strona prawa,
 4. od km 10+500 do km 10+750 strona lewa,
 5. od km 13+400 do km 13+800 strona lewa.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 13+400.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+400 do km 7+500 (ul. Młyńska),
 2. od km 4+100 do km 4+400,
 3. od km 13+100 do km 13+400.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 13+100-13+400.
- Budowa wodociągu od km 12+430 do km 13+000.
- Budowa wodociągu od km 11+920 do km 12+280.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 22.04.2020 r.

Zadanie nr 1

- Odhumusowanie na odcinkach:
 1. od km 7+100 do km 7+350,
 2. od km 10+600 do km 10+800.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 4+250 do km 4+400,
 2. od km 5+600 do km 5+850 strona lewa,
 3. rondo w km 6+850 (wylot na Sączów),
 4. od km 10+300 do km 10+500 strona lewa.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
 1. od km 3+400 do km 3+500 strona lewa.
- Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 9+150 do km 9+400 strona lewa oraz od km 4+800 do km 5+000 strona lewa.
- Wykonywanie betonów podkładowych dla przepustów skrzynkowych: Z2, Z3 i Z4.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 7+100-7+350.
- Wykonywanie dolnej i górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona lewa
- Montaż krawężnika na odcinkach od km 5+600 do km 5+800
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 4+300 do km 4+400
 2. od km 10+600 do km 10+700
 3. od km 13+400 do km 13+600
- Wykonywanie koryta pod stabilizację na odcinku od km 5+630 do km 5+850 strona lewa oraz od km 10+300 do km 10+500 strona lewa
- Wykonywanie rowów odwodnieniowych na odcinkach:
 1. od km 10+200 do km 10+300.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 13+400.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+300 do km 7+400 (ul. Młyńska),
 2. w km 4+100 do km 4+300,
 3. od km 5+700 do km 5+800.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji tłocznej w km 13+100-13+400.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 15.04.2020 r.

Zadanie nr 1

- Odhumusowanie na odcinkach:
 1. od km 4+150 do km 4+500,
 2. od km 13+400 do km 13+600.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 4+150 do km 4+250 strona lewa,
 2. od km 5+600 do km 5+850 strona prawa.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
 1. od km 2+850 do km 3+000 strona lewa.
- Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 9+400 do km 9+600 strona lewa.
- Roboty przygotowawcze pod wykonywanie przepustów skrzynkowych: Z2, Z3 i Z4.
- Montaż krawężnika na odcinkach od km 3+400 do km 3+500.
- Wykonywanie wykopu od km 4+150 do km 4+250 strona lewa.
- Wykonywanie koryta pod stabilizację na odcinku od km 5+630 do km 5+850 strona prawa.
- Wykonywanie humusowania powierzchni płaskich oraz skarp na odcinkach:
 1. od km 4+600 do km 5+000,
 2. od km 6+000 do km 6+800.
- Wykonywanie przepustu P10 w km 10+317:
- Wykonywanie rowów odwodnieniowych na odcinkach:
 1. od km 9+150 do km 10+200.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 13+400.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+300 do km 7+400 (ul. Młyńska),
 2. w km 4+100 do km 4+300,
 3. od km 5+700 do km 5+800.
- Wykonywanie wbijania grodzic stalowych dla przepustów Z2, Z3 i Z4.
- Wykonywanie wykopów pod przepusty Z2, Z3 i Z4.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 08.04.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 14+600 do km 14+800 oraz na odcinku od km 8+400 do km 8+450 strona lewa.
- Odhumusowanie na odcinku od km 4+500 do km 4+600.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 10+000 - 10+060.
- Wykonywanie dolnej i górnej podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 10+000 do km 10+060.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi:
 1. od km 4+700 do km 5+000 strona lewa,
 2. od km 5+100 do km 5+400 strona prawa,
 3. od km 4+600 do km 4+800 strona prawa.
- Wykonywanie nawierzchni chodników na odcinku od km 6+800 do km 7+000 strona prawa.
- Roboty przygotowawcze pod wykonywanie przepustów skrzynkowych: Z2, Z3 i Z4.
- Wykonywanie przepustu P5 w km 5+718.
- Wykonywanie rowów odwodnieniowych na odcinkach:
 1. od km 4+600 do km 5+000,
 2. od km 9+150 do km 10+200.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 13+400.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+300 do km 7+400 (ul. Młyńska),
 2. w km 4+100 do km 4+300,
 3. od km 5+700 do km 5+800.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od km 10+000 do km 10+100.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 02.04.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 5+600 do km 5+800 strona prawa oraz na odcinku od km 13+400 do km 14+600.
- Odhumusowanie na odcinku od km 8+300 do km 8+800.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 5+600 do km 5+800 strona lewa.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego:
 1. od km 5+600-5+800.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 9+600-10+260,
 2. od km 5+500-5+600.
- Wykonywanie dolnej i górnej podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 9+600 do km 10+000,
 2. od km 10+060 do km 10+260.
- Montaż obrzeży drogowych:
 1. od km 4+800 do km 5+350 strona lewa,
 2. od km 2+850 do km 3+400 strona lewa.
- Wykonywanie nawierzchni zatoki autobusowej z betonu cementowego w km 6+770 strona prawa.
- Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 6+800 do km 7+100 strona lewa.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+300.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 11+950-12+050.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+200 do km 7+300 (ul. Młyńska),
 2. w km 4+100 do km 4+300.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od km 10+700 do km 10+900.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 26.03.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 4+100 do km 4+600.
- Odhumusowanie na odcinku od km 10+300 do km 10+600.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 10+300 do km 10+500 strona lewa.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego:
 1. od km 5+520 - 5+600.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+550,
 2. od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Wykonywanie dolnej i górnej podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+550,
 2. od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Montaż krawężnika drogowego 20x30x100cm na odcinku od km 9+700 do km 10+300.
- Montaż obrzeży drogowych:
 1. od km 6+920 do km 7+050 strona prawa,
 2. od km 9+150 do km 9+600 strona lewa.
- Umocnienie rowu płytami ażurowymi od km 9+150 do km 9+600 strona prawa.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+300.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 11+950 - 12+050.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+200 do km 7+300 (ul. Młyńska),
 2. w km 5+600.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od km 10+700 do km 10+900.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 19.03.2020 r.

- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 10+300 do km 10+900.
- Odhumusowanie na odcinku od km 8+250 do km 8+600.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 5+550 do km 5+600.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego:
 1. od km 9+950-10+100 strona prawa.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+550,
 2. od km 9+950 do km 10+100 strona prawa.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 4+600 do km 5+500.
- Wykonywanie dolnej i górnej podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 4+600 do km 5+500.
- Montaż krawężnika drogowego 20x30x100cm na odcinku od km 2+850 do km 3+400
- Wykonywanie muru oporowego z gabionów na odcinku od km 6+860 do km 6+970
- Montaż obrzeży drogowych od km 6+800 do km 7+000 strona lewa
- Wykonywanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 6+600 do km 6+800 strona lewa
- Umocnienie rowu płytami ażurowymi od km 2+500 do km 2+600 strona prawa
- Wykonywanie przepustów drogowych:
 1. przepust P1 w km 3+425.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+300 - Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 11+950-12+050.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+150 do km 7+200 (ul. Młyńska)
 2. w km 5+600.> Stan zaawansowania robót na dzień – 05.03.2020 r.

- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+600 strona prawa,
 2. od km 9+760 do km 10+100 strona prawa,
 3. od km 10+200 do km 10+300 strona prawa.
- Wykonywanie stabilizacji z dowozu na odcinkach:
 1. od km 5+350 do km 5+480.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+600 strona prawa,
 2. od km 4+900 do km 5+000 strona lewa,
 3. od km 9+760 do km 10+100 strona prawa,
 4. od km 10+200 do km 10+300 strona prawa.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 4+800 do km 5+000,
 2. od km 5+400 do km 5+480.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 2+354 do km 2+470.
- Wykonywanie dolnej i górnej podbudowy bitumicznej na odcinkach:
 1. od km 2+354 do km 2+470.
- Montaż krawężnika drogowego 20x30x100cm na odcinku od km 4+700 do km 5+100 strona lewa
- Umocnienie rowu płytami ażurowymi od km 6+750 do km 6+900 strona lewa
- Montaż prefabrykatów typu „L” na odcinku od km 6+050 do km 6+160
- Wykonywanie przepustów drogowych:
 1. przepust PZ7.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+300 - Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 11+950-12+050.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+050 do km 7+100 (ul. Młyńska),
 2. od km 4+300 do km 4+320,
 3. w km 5+600.> Stan zaawansowania robót na dzień – 27.02.2020 r.

- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinkach:
 1. od km 10+200-10+300.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 5+230 do km 5+550 strona lewa,
 2. od km 5+450 do km 5+550 strona prawa,
 3. od km 10+100 do km 10+300 strona lewa.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+600 strona lewa,
 2. od km 5+230 do km 5+430,
 3. od km 5+500 do km 5+530,
 4. od km 9+760 do km 10+300 strona lewa.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 5+230 do km 5+550 strona lewa,
 2. od km 5+450 do km 5+550 strona prawa,
 3. od km 10+100 do km 10+300 strona lewa.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+600 strona lewa,
 2. od km 4+700 do km 4+800,
 3. od km 5+230 do km 5+430,
 4. od km 9+760 do km 10+300 strona lewa.
- Montaż krawężnika drogowego 20x30x100cm na odcinku od km 9+400 do km 9+650 strona prawa
- Wykonywanie nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych na odcinku od km 2+470 do km 2+850
- Montaż prefabrykatów typu „L” na odcinku od km 6+050 do km 6+160
- Wykonywanie przepustów drogowych:
 1. przepust PZ6,
 2. przepust P2.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+300
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 11+950-12+050.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+050 do km 7+100 (ul. Młyńska),
 2. od km 4+300 do km 4+320,
 3. od km 2+850 do km 3+600,
 4. w km 5+600.> Stan zaawansowania robót na dzień – 21.02.2020 r.

- Wykonywanie wycinki drzew od km 2+354 do km 15+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinkach:
 1. od km 3+500 do km 3+600,
 2. od km 4+580 do km 4+700 strona lewa,
 3. od km 9+750 do km 10+200.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 3+150 strona prawa,
 2. od km 2+850 do km 3+050 strona lewa,
 3. od km 3+300 do km 3+600 strona lewa,
 4. od km 5+000 do km 5+230 strona lewa,
 5. od km 5+230 do km 5+450 strona prawa,
 6. od km 9+750 do km 10+100 strona lewa.
- Profilowanie podłoża pod konstrukcję na odcinkach:
 1. od km 5+000 do km 5+230 strona lewa.
- Wykonywanie nasypu na odcinkach:
 1. od km 3+300 do km 3+500,
 2. od km 5+100 do km 5+200 strona lewa,
 3. od km 8+100 do km 8+200 strona prawa.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
 1. od km 2+850 do km 2+950 strona lewa,
 2. od km 3+300 do km 3+600 strona lewa,
 3. od km 5+000 do km 5+230 strona lewa,
 4. od km 5+230 do km 5+450 strona prawa,
 5. od km 9+750 do km 10+050 strona lewa.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
 1. od km 5+000 do km 5+230 strona lewa,
 2. od km 9+650 do km 9+760.
- Montaż krawężnika drogowego 20x30x100cm na odcinku od km 9+150 do km 9+650
- Wykonywanie podbudowy z betonu C8/10 na zatoce autobusowej w km 9+220 strona prawa
- Wykonywanie rozbiórki płyty żelbetowej w km 3+400
- Wykonywanie przepustów drogowych:
 1. przepust PZ2,
 2. przepust PZ3,
 3. przepust PZ4,
 4. przepust PZ13,
 5. przepust PZ14.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+300
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
 1. w km 11+950-12+050.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
 1. od km 7+050 do km 7+100 (ul. Młyńska),
 2. od km 4+300 do km 4+320,
 3. od km 2+850 do km 3+600.> Stan zaawansowania robót na dzień – 06.02.2020 r.

- Wykonywanie wycinki drzew od km 8+000 do km 11+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinkach:
     a) od km 3+200 do km 3+500,
     b) od km 9+650 do km 9+700.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 4+900 do km 5+000 strona prawa,
     b) od km 5+100 do km 5+200 strona prawa,
- Profilowanie podłoża pod konstrukcję na odcinkach:
     a) od km 4+900 do km 5+000 strona prawa,
     b) od km 5+100 do km 5+200 strona prawa.
- Wykonywanie nasypu na odcinkach:
     a) od km 9+150 do km 9+650 strona prawa,
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
     a) od km 4+900 do km 5+000 strona prawa,
     b) od km 5+100 do km 5+200 strona prawa,
     c) od km 9+150 do km 9+650 strona lewa (pod ciąg pieszo-rowerowy).
- Układanie nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych na odcinkach:
     a) od km 6+300 do km 6+600 strona lewa.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 4+900 do km 5+000 strona prawa,
     b) od km 5+100 do km 5+200 strona prawa.
- Montaż obrzeża drogowego 8x30x100cm, od km 2+400 do km 2+500, dł. 100mb.
- Wykonywanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki granitowej, km 2+550 strona lewa.
- Wykonywanie rozbiórki przepustu w km 4+672.
- Wykonywanie muru gabionowego na odcinku od km 6+850 do km 6+920 strona prawa.
- Wykonywanie przepustów drogowych:
     a) przepust P4 w km 5+104.
     a) przepust P8 w km 9+195.
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 4+600 do km 5+200.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+750 do km 10+000.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
     a) w km 7+640.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
     a) od km 7+100 do km 7+150 (ul. Młyńska),
     b) od km 9+150 do km 9+400,
     c) od km 10+400 do km 10+650.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 30.01.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 8+000 do km 11+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinkach:
     a) od km 4+600 do km 4+800 strona prawa.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 2+850 do km 3+100 strona prawa,
     b) od km 4+800 do km 4+900 strona prawa,
     c) od km 5+000 do km 5+100 strona prawa,
     d) od km 9+150 do km 9+600 strona prawa,
- Profilowanie podłoża pod konstrukcję na odcinkach:
     a) od km 2+850 do km 3+000 strona prawa,
     b) od km 4+600 do km 4+800 strona prawa,
     c) od km 5+000 do km 5+100 strona prawa,
     d) od km 9+150 do km 9+600 strona prawa.
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
     a) od km 2+850 do km 3+100 strona prawa,
     b) od km 4+800 do km 4+900 strona prawa,
     c) od km 5+000 do km 5+100 strona prawa,
     c) od km 9+150 do km 9+600 strona prawa,
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
     a) od km 9+700 do km 10+600.
- Układanie nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych na odcinkach:
     a) od km 6+150 do km 6+300 strona lewa,
     b) od km 2+600 do km 2+850 strona lewa,
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 2+850 do km 3+000 strona prawa,
     b) od km 4+600 do km 4+800 strona prawa,
     c) od km 5+000 do km 5+100 strona prawa,
     d) od km 9+400 do km 9+650 strona lewa,
     e) od km 9+150 do km 9+600 strona prawa.
- Montaż krawężnika drogowego 20x30x100cm, od km 2+354 do km 2+470, dł. 200mb.
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 4+600 do km 5+200.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+200 do km 9+700.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
     a) km 9+140.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
     a) od km 2+354 do km 2+470,
     b) od km 5+600 do km 5+800,
     c) od km 7+050 do km 7+100 (ul. Młyńska),
     d) od km 9+150 do km 9+400,
     d) od km 10+400 do km 10+650.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 23.01.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 8+000 do km 11+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie umocnienia płytami ażurowymi rowów odwodnieniowych na odcinkach:
     a) od km 2+620 do km 2+850 strona prawa,
     b) od km 6+350 do km 6+600 strona lewa,
- Wykonywanie odhumusowania na odcinkach:
     a) od km 4+600 do km 5+600 strona prawa,
     b) od km 9+150 do km 9+700 strona prawa,
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 2+354 do km 2+470 strona prawa,
     b) od km 4+600 do km 4+800 strona prawa,
     c) od km 9+150 do km 9+700 strona lewa,
- Wykonywanie stabilizacji na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Profilowanie podłoża pod konstrukcję na odcinkach:
     a) od km 2+354 do km 2+470,
     b) od km 7+350 do km 7+600 strona prawa,
     c) od km 9+150 do km 9+700 strona lewa,
- Wykonywanie wykopu na odcinkach:
     a) od km 4+600 do km 4+800 strona prawa,
     b) od km 9+150 do km 9+700 strona lewa,
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
     a) od km 2+850 do km 3+700,
     b) od km 9+700 do km 10+600,
- Układanie nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych na odcinkach:
     a) od km 5+850 do km 6+000 strona lewa,
     b) od km 6+950 do km 7+100 strona prawa,
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 2+354 do km 2+470,
     b) od km 7+350 do km 7+600 strona lewa,
     c) od km 9+150 do km 9+400 strona lewa,
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 4+600 do km 5+200.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+200 do km 9+700.
- Przebudowa sieci gazowej na odcinkach:
     a) w km 5+580,
     b) od km 9+550 do km 9+650,
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
     a) od km 5+600 do km 5+800,
     b) od km 6+950 do km 7+050 (ul. Młyńska),
     c) od km 9+400 do km 9+600,
     d) od km 14+050 do km 14+200.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 16.01.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 8+000 do km 11+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince
- Wykonywanie umocnienia płytami ażurowymi rowów odwodnieniowych na odcinkach:
     a) od km 2+500 do km 2+650 strona lewa
     b) od km 6+150 do km 6+350 strona lewa
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni podbudowy z kruszywa na odcinkach:
     a) od km 2+354 do km 2+470
     b) od km 7+350 do km 7+600 strona prawa
- Wykonywanie poboczy z destruktu asfaltowego na odcinku od km 6+200 do km 6+700 strona prawa.
- Wykonywanie koryta pod stabilizację na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 9+150 do km 9+400 strona lewa.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinkach:
     a) od km 9+400 do km 9+700
     b) od km 2+354 do km 2+470
     c) od km 4+600 do km 5+600
- Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+100 do km 8+200 strona prawa
- Układanie obrzeża drogowego na odcinkach:
     a) od km 2+470 do km 2+850 strona prawa
     b) od km 6+900 do km 7+100 strona prawa
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 2+354 do km 5+600 – całkowite zamknięcie – Objazd nr 2
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 4+800 do km 5+200
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 2+300 do km 3+000 oraz od km 9+200 do km 9+500
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinkach:
     a) od km 5+600 do km 5+800,
     b) od km 7+500 do km 7+650,
     c) od km 14+200 do km 14+250.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej od km 14+100 do km 14+150.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 9.01.2020 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 10+000 do km 15+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie rowów odwodnieniowych na odcinku od km 2+470 do km 2+850.
- Wykonywanie umocnienia rowów płytami ażurowymi na odcinku od km 6+150 do km 6+350 strona prawa.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 7+900 do km 8+200 strona prawa.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 9+400 do km 9+650 strona lewa.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 9+150 do km 9+400.
- Wykonywanie nasypu na odcinku od km 8+100 do km 8+200 strona prawa.
- Układanie krawężnika wzdłuż zatoki autobusowej w km ok. 6+800 strona prawa.
- Rozbiórki wiat przystankowych i ogrodzeń na odcinku od km 9+150 do km 9+250.
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 5+850 do km 6+150 strona lewa – ETAP 2.21.
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 6+400 do km 6+750 strona lewa – ETAP 2.23b.
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona prawa – ETAP 28b.
- Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku od km 9+150 do km 10+900 – całkowite zamknięcie – Objazd nr 4.
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 4+800 do km 5+200.
- Wykonywanie światłowodu Orange od km 4+800 do km 5+200.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 5+600 do km 5+800.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej od km 14+150 do km 14+200.

Aktualności z 2019 roku - ⇅