Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Aktualności

2019 - ⇅

> Stan zaawansowania robót na dzień – 4 grudnia 2019 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 10+000 do km 15+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wprowadzenie TOR – ETAP 59B od km 14+200 do km 14+250 strona lewa.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinku od km 6+800 do km 6+900 + rondo (od strony ul. 3-maja).
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinku od km 6+800 do km 6+900 + rondo (od strony ul. 3-maja).
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 6+740 do km 6+900 + rondo (od strony ul. 3-maja).
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 2+470 do km 2+850 oraz od km 6+900 do km 7+100.
- Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa pod nawierzchnią bitumiczną od km 7+350 do km 7+600 strona lewa.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni chodników od km 7+350 do km 7+500 strona lewa.
- Układanie obrzeża drogowego od km 6+150 do km 6+300 strona lewa
- Układanie krawężnika na odcinkach:
  a) od km 6+000 do km 6+150 strona lewa,
  b) od km 6+600 do km 6+800 strona lewa,
  b) od km 5+800 do km 5+950 strona prawa,
  c) od km 6+830 (rondo).
- Wykonywanie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy od km 6+300 do km 6+800 strona lewa oraz od km 6+900 do km 7+100 strona lewa
- Wykonywanie koryta pod stabilizację na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona lewa
- Wykonywanie odhumusowania w km 7+700 (rondo) oraz na odcinku od km 14+200 do km 14+250 strona lewa
- Wykonywanie przepięcia sieci gazowej od km 6+000 do km 6+350 oraz od km 6+700 do km 7+100
- Wykonywanie przebudowy sieci gazowej na odcinku od km 7+700 do km 7+800.
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 5+200 do km 5+800
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 7+350 do km 7+600 strona lewa oraz w km 6+830 (rondo)
- Montaż rur osłonowych dla kanalizacji sanitarnej (Gmina Bobrowniki).
> Stan zaawansowania robót na dzień – 28 listopada 2019 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 10+000 do km 15+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na odcinkach od km 6+200 do km 6+700 oraz od km 6+900 do km 7+100.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z bitumicznej na odcinku od km 2+470 do km 2+850 strona lewa oraz od km 6+900 do km 7+100.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinkach:
  a) od km 2+470 do km 2+850,
  b) od km 6+900 do km 7+100,
  c) od km 6+200 do km 6+700.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 5+850 do km 6+600.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni chodników od km 7+500 do km 7+600 strona lewa.
- Wykonanie odhumusowania pod rondo w km 7+720.
- Układanie krawężnika na odcinku od km 6+900 do km 7+100 oraz od km 6+300 do km 6+830 wraz z rondem.
- Wykonywanie nasypu pod chodnik od km 2+470 do km 2+850 strona prawa.
- Wykonywanie przebudowy sieci gazowej w km 5+800.
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 5+200 do km 5+800.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 7+400 do km 7+700 strona lewa oraz na odcinku od km 14+250 do km 14+500 strona lewa.
- Montaż rur osłonowych dla kanalizacji sanitarnej (Gmina Bobrowniki).

Zadanie nr 2

- Wykonywanie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej od km 14+250 do km 14+500.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 21 listopada 2019 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 10+000 do km 15+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wprowadzenie TOR – ETAP 27B od km 7+350 do km 7+600 strona lewa.
- Wykonanie stabilizacji podłoża cementem: od km 2+470 do km 2+850 strona lewa oraz od km 6+830 do km 6+900 strona lewa + rondo.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinku od km 2+470 do km 2+850 strona lewa oraz od km 6+830 do km 6+900 strona lewa + rondo.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa na odcinku od km 2+470 do km 2+850 strona lewa oraz od km 6+200 do km 6+750.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 5+800 do km 6+200 strona prawa.
- Wykonywanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej od km 7+350 do km 7+600 strona lewa.
- Układanie krawężnika na odcinku od km 6+900 do km 7+100.
- Wykonywanie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy od km 6+150 do km 6+300 strona lewa oraz od km 6+900 do km 7+100 strona lewa.
- Wykonywanie nasypu pod chodnik od km 2+470 do km 2+850 strona prawa.
- Wykonywanie koryta pod stabilizację na odcinku od km 6+830 do km 6+900 strona prawa + rondo.
- Wykonywanie przebudowy sieci gazowej w km 5+800.
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET oraz ORANGE od km 5+200 do km 5+800.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej na odcinku od km 5+800 do km 6+200 strona prawa oraz na odcinku od km 14+250 do km 14+500 strona lewa.
- Wykonywanie wpustów kanalizacji deszczowej w km 6+830 (rondo).

Zadanie nr 2

- Wykonywanie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej od km 14+500 do km 14+900.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 7 listopada 2019 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 8+000 do km 10+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej od km 2+470 do km 2+850 strona lewa.
- Wykonywanie rozbiórki podbudowy z kruszywa od km 2+470 do km 2+850 strona lewa.
- Przygotowywanie koryta pod stabilizację na odcinku od km 6+900 do km 7+120 strona prawa.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego od km 5+800 do km 6+200.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku: 6+000-6+400.
- Układanie krawężnika na odcinku od km 5+900 do km 6+000 strona prawa.
- Układanie obrzeża na odcinku od km 5+800 do km 6+000 strona lewa.
- Wykonywanie nasypu pod rondo w km 6+800.
- Wykonywanie przebudowy sieci gazowej od km 6+900-7+000.
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 5+800 do km 6+300.
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej w km 6+800 (rondo).
- Wykonywanie wpustów kanalizacji deszczowej od km 6+900 do km 7+120 strona prawa.
- Wykonywanie odhumusowania na odcinku od km 14+250 do km 14+500 strona lewa.

Zadanie nr 2

- Wykonywanie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej od km 14+500 do km 14+900.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 31 października 2019 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 8+000 do km 10+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej od km 2+470 do km 2+850 strona lewa.
- Przygotowywanie koryta pod stabilizację na odcinkach: 6+160-6+600, 6+900-7+080 strona lewa.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego: 5+800-6+000, 6+160-6+600, 6+900-7+080 strona lewa.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego od km 2+470 do km 2+850 strona prawa.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku: 5+800-6+700; 6+900-7+080 strona lewa.
- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 2+470 do km 2+850 strona prawa.
- Układanie krawężnika na odcinku od km 5+800 do km 6+000 strona lewa.
- Wdrożenie TOR na odcinku od km 2+470 do km 2+850 strona lewa (ETAP 3).
- Wykonywanie nasypu pod rondo w km 6+800.
- Wykonywanie przebudowy sieci gazowej od km 6+900-7+000.
- Wykonywanie przepięcia sieci wodociągowej od km 14+700 do km 14+800.
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 6+300 do km 6+900.
- Przepięcie kanalizacji sanitarnej w km 6+800 (rondo).
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej w km 6+800 (rondo).

Zadanie nr 2

- Wykonywanie budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej od km 14+500 do km 14+900.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 24 października 2019 r.

Zadanie nr 1

- Wykonywanie wycinki drzew od km 8+000 do km 10+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej od km 2+470 do km 2+850 strona lewa.
- Przygotowywanie koryta pod stabilizację na odcinkach: 6+160-6+600, 6+900-7+080 strona lewa.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego: 5+800-6+000, 6+160-6+600, 6+900-7+080 strona lewa.
- Wykonywanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego od km 2+470 do km 2+850 strona prawa.
- Wykonywanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku: 5+800-6+700; 6+900-7+080 strona lewa.
- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej na odcinku od km 2+470 do km 2+850 strona prawa.
- Układanie krawężnika na odcinku od km 5+800 do km 6+000 strona lewa.
- Wdrożenie TOR na odcinku od km 2+470 do km 2+850 strona lewa (ETAP 3).
- Wykonywanie nasypu pod rondo w km 6+800.
- Wykonywanie przebudowy sieci gazowej od km 6+900-7+000.
- Wykonywanie przepięcia sieci wodociągowej od km 14+700 do km 14+800.
- Wykonywanie światłowodu PiekaryNET od km 6+300 do km 6+900.
- Przepięcie kanalizacji sanitarnej w km 6+800 (rondo).
- Wykonywanie kanalizacji deszczowej w km 6+800 (rondo).

Zadanie nr 2

- Wykonywanie przebudowy kanalizacji sanitarnej tłocznej od km 14+500 do km 14+900.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 17 października 2019 r.

- Wdrożenie TOR od km 14+500 do km 14+900 strona lewa (ETAP 61).
- Wykonywanie odhumusowania od km 14+500 do km 14+900 strona lewa.
- Wykonywanie odhumusowania od km 5+800 do km 6+200.
- Wykonywanie wycinki drzew od km 2+500 do km 10+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Wykonanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej od km 6+800 do km 7+100.
- Wykonanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni bitumicznej od km 5+800 do km 6+000.
- Mechaniczna rozbiórka podbudowy z kruszywa od km 2+470 do km 2+850 strona prawa.
- Mechaniczna rozbiórka podbudowy z kruszywa od km 6+050 do km 6+700 strona prawa.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego od km 6+160 do km 6+240 strona prawa.
- Wykonywanie stabilizacji podłoża cementem z dodatkiem środka jonowymiennego od km 6+300 do km 6+600 strona prawa.
- Wykonywanie rozbiórki nawierzchni chodników od km 6+850 do km 6+900.
- Wykonywanie przebudowy sieci gazowej od km 6+700 do km 6+900.
- Wykonywanie przebudowy sieci gazowej od km 6+050 do km 6+200.
- Wykonywanie przebudowy sieci wodociągowej od km 6+700 do km 6+800.
- Wykonywanie przebudowy sieci wodociągowej od km 7+720 do km 7+800.
- Wykonywanie przebudowy sieci wodociągowej od km 14+700 do km 14+800.
- Wykonywanie kanalizacji teletechnicznej od km 6+700 do km 6+900.
- Wykonywanie kanalizacji sanitarnej w km 6+800 (rondo).
- Wykonywanie przebudowy sieci gazowej od km 6+700 do km 6+800.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 3 października 2019 r.

- Wykonywanie odhumusowania od km 6+200 do km 6+800 (łącznie z projektowanym rondem).
- Wykonywanie odhumusowanie od km 2+470 do km 2+850 strona prawa.
- Wykonanie wycinki drzew od 2+500 do 10+000.
- Wykonywanie karczowania i sprzątania po wycince.
- Inwentaryzacja stanu zero dróg i budynków.
- Wykonywanie przebudowy sieci gazowej od km 6+700 do km 6+800.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 26 września 2019 r.

- Trwało rozpoznanie saperskie od 7+000 do końca.
- Odhumusowanie 6+400 do 6+700 strona prawa.
- Wycinka drzew.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 19 września 2019 r.

- Trwają prace z frezowaniem nawierzchni i wycinką drzew.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 12 września 2019 r.

- Trwają pracę dotyczące inwentaryzacji zieleni.
- Tymczasowa organizacja ruchu.
- Usunięcie drzew – 60szt.
- Wykonawca rozpoczął prace związane z mechaniczną rozbiórką nawierzchni.
- Inżynier zwrócił uwagę na sprzątanie po wycince drzew.
> Stan zaawansowania robót na dzień – 9 września 2019 r.

- Sygnalizacja świetlna wahadłowa na odcinaku 2+470 – 2+850 - strona prawa – za zjazdem z DK nr 78 na DW 913 w miejscowości Celiny,
- Całkowite zamknięcie z możliwością dojazdu do posesji w km 5+600 – 6+800 – w miejscowości Siemonia z utrzymaniem możliwości dojazdu do posesji.
> 9 września 2019 r.

W poniedziałek, 9 września br. firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. rozpocznie prace przy przebudowie DW 913. Przebudowa tej drogi na trzynastokilometrowym odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DK 86 potrwa do lipca 2021 roku. Konstrukcja drogi zostanie rozebrana i wybudowana od nowa, zgodnie z nowoczesnymi standardami technicznymi.