Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Wybór kategorii

Listopad 2020 - ⇅

Roboty drogowe. Korytowanie podłoża. Km 8+350
Roboty drogowe. Układanie warstwy wiążącej. Km 9+850
Roboty drogowe. Układanie warstwy wiążącej. Km 13+500
Roboty drogowe. Zagęszczenie warstwy wiążącej. Km 9+800
Roboty mostowe. Km 8+218 cz. 2
Roboty mostowe. Km 8+218
Branża drogowa. Tymczasowa organizacja ruchu. Km 11+840
Branża drogowa. Układanie podbudowy bitumicznej. Km 12+300
Branża mostowa. Wykonywanie zasypki obiektu mostowego. KM 8+218 cz.2
Branża mostowa. Wykonywanie zasypki obiektu mostowego. KM 8+218
Roboty branżowe. Km 11+300
Roboty branżowe. Przepust P13. Km 11+116
Roboty branżowe. Zbiornik retencyjny. Km 15+300
Roboty mostowe. Wykonywanie zasypki obiektu mostowego. Km 8+218 cz. 2
Roboty mostowe. Wykonywanie zasypki obiektu mostowego. Km 8+218 cz.1
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - Przed budową - ⇅