Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Wybór kategorii

Czerwiec 2021 - ⇅

Roboty drogowe. Gotowa nawierzchnia z oznakowaniem poziomym. Km 2+400
Roboty drogowe. Układanie warstwy ścieralnej. Km 2+360
Roboty drogowe. Układanie warstwy ścieralnej. Km 5+500
Roboty drogowe. Układanie warstwy ścieralnej. Rondo w km 6+800 wraz z wlotami i wylotami
Roboty drogowe. Wykonywanie oznakowania poziomego. Km 5+300
Roboty drogowe. Zagęszczanie warstwy ścieralnej. Km 5+400
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - Przed budową - ⇅