Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913,
Etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78
w miejscowości Celiny do skrzyżowania
z DK 86

Wybór kategorii

Grudzień 2020 - ⇅

Roboty drogowe. Montaż słupów ekranków akustycznych. Km 14+100
Roboty drogowe. Układanie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej. Km 12+850
Roboty drogowe. Układanie górnej podbudowy z kruszywa. Km 8+230
Roboty drogowe. Zagęszczanie górnej podbudowy z kruszywa. Km 8+210
Roboty mostowe. Betonowanie kap chodnikowych. Km 8+218
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - Przed budową - ⇅